Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544
info@kurtandpartners.com

Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı!

Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı!

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde ile, 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreli fesih yasağı getirilmiştir. Ayrıca işverenlere, aynı süre içinde işçinin yazılı onayı aranmaksızın işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma yetkisi de verilmiştir. Ücretsiz izne çıkarma işleminin işçiye haklı nedenle fesih hakkı vermeyeceği de madde metninde belirtilmiştir.

Geçici 10. Madde kapsamında Cumhurbaşkanına fesih yasağı süresini her seferinde en fazla üçer aylık sürelerle 30.06.2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiş ve bu kapsamda fesih yasağı süresi Cumhurbaşkanı tarafından daha önce üç kez uzatılmıştı.

30.12.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu karar ile, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin feshedilmesi 17.03.2021 tarihine kadar yasaklanmıştır. Aynı şekilde, işverenler işçilerini 17.03.2021 tarihine kadar ücretsiz izne çıkarabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir