Burak Kocaer

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.02.2021 tarih ve 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile şirket kuruluşu sırasında ana sözleşmenin imzalanması ve imza beyannamesi verilmesinin usul ve esaslarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni düzenlemeleri değerlendirdiğimiz yazımızı görüşlerinize sunarız. Değişiklikler Neler Getiriyor? İmza Beyannameleri Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS)…
Devamı