Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544
info@kurtandpartners.com

Ay: Ocak 2022

kvkk başvuru

Araç Kiralama Sektöründe Kara Liste Uygulamalarına Kvkk’dan İlke Kararı 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 20 Ocak 2021 tarihinde araç kiralama sektörü özelinde yürütülen kara liste uygulamalarını konu alan ve veri sorumluları arasındaki ortak sorumluluğa değinen İlke Kararı yayınlanmıştır. Kurul, karar ile kara liste uygulamalarının Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (“Kanun”) aykırı olduğuna değinmiştir. Kurul’un Kara Liste Uygulamasını İçeren Yazılım Hakkındaki Tespitleri: Araç kiralama sektöründe faaliyet…
Devamı

sözleşmeler

Sözleşmelerde Sorumsuzluk Kayıtları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), Borç İlişkisinin Hükümleri, Borçların İfa Edilememesinin Sonuçlarının düzenlendiği madde 115 ile sorumsuzluk anlaşması ile borçlunun borca aykırı davranışından doğan sorumluluğunun kısmen veya tamamen kaldırılabilmesine olanak verilmiştir.  Sözleşme amacı gerçekleşmeden önce taraflar arasında gelecekte alacaklı lehine doğma ihtimali olan tazminattan, tarafların yaptığı bir anlaşma ile kısmen veya tamamen vazgeçmesi şeklinde gerçekleşir.…
Devamı

kooperatif bilgi sistemi

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ  A. GİRİŞ 14.01.2022 Tarihinde Resmi Gazetede “Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”, “Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği”, “Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği”, “Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu yazımızda “Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği” ile getirilen önemli değişikliklere ve…
Devamı

Türk-Fransız Hukukunda Pandemi Döneminde Mücbir Sebep ve Kiracının Talepleri

Fransız makamlarının pandemi sürecinde verdiği kararlar ile Türk makamlarının aynı süreç içerisinde verdiği kararları ve bu iki ülkenin pandemiye bakış açıları ve getirdiği çeşitli düzenlemeleri incelediğimiz yazımızı okumalarınıza sunarız, 2020 yılının ilk aylarında başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi global ve yerel hukuk düzenlerinde çeşitli revizeleri gerektirmiş ve devletler kendi sosyo-ekonomik şartları…
Devamı

kvkk başvuru

Verbis’e Kayıt Süresi Sona Erdi!

Veri Sorumlularını Ne Bekliyor? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) hayatımıza girdiği 2016 yılından itibaren, herkesin en çok dikkatini çeken ve en sık karşılaştığı terim Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (“VERBİS”) kaydolma ve bildirim yükümlülüğü olmuştur. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), VERBİS’e kaydolma ve envanter bildirme yükümlülüğünü, kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından…
Devamı

kvkk

Ticari Defterlerin Kapanış ve Ara Tasdiki

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesine göre, her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Bu itibarla 2021 yılı için yıl sonu defter kapanış ve…
Devamı

Elektrikli Araçlara İlişkin Şarj Hizmetleri Pazarında Hukuki Gelişmeler

Araçların satışa sunulmasını takiben en önemli ve süregelen ihtiyaç şarj konusu olacak elbette. Bir yandan şarj altyapısı genişletilmesi çalışmaları sürerken diğer yandan da şarj istasyonlarının kurulumu ve hizmet şartlarının düzenlenmesi ve de bu alanda serbest piyasanın tesis edilmesi için mevzuat çalışmalarının ilk adımı atıldı. 25 Aralık 2021 tarihli 7346 sayılı Kanun’da ile elektrikli araçlara ilişkin…
Devamı