Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544
info@kurtandpartners.com

Elektrikli Araçlara İlişkin Şarj Hizmetleri Pazarında Hukuki Gelişmeler

Elektrikli Araçlara İlişkin Şarj Hizmetleri Pazarında Hukuki Gelişmeler

Araçların satışa sunulmasını takiben en önemli ve süregelen ihtiyaç şarj konusu olacak elbette. Bir yandan şarj altyapısı genişletilmesi çalışmaları sürerken diğer yandan da şarj istasyonlarının kurulumu ve hizmet şartlarının düzenlenmesi ve de bu alanda serbest piyasanın tesis edilmesi için mevzuat çalışmalarının ilk adımı atıldı.

25 Aralık 2021 tarihli 7346 sayılı Kanun’da ile elektrikli araçlara ilişkin şarj hizmetleri ve hizmet şartları için önemli düzenlemeler yer almıştır.

Kanun, temel olarak elektrikli araçlara şarj hizmeti verilmesi alanında faaliyet gösterecek olan kişi ve kurumların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Öncelikli olarak, şarj ağına erişim açarak şarj hizmeti sağlayacak ve şarj ağını işletecek olan gerçek veya tüzel kişiler için “şarj ağı işletmecisi lisansı” adı altında yeni bir lisans türü Elektrik Piyasası Mevzuatına girmiştir. Söz konusu lisansın ülke genelinde mi yoksa bölgesel mi olacağı konusu ve diğer uygulama usul ve esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 3 ay içinde çıkartılacak yönetmelik ve düzenlemeler ile belirlenecektir. Ancak bu düzenleme ve ikincil mevzuat hazırlıkları söz konusu hizmetin lisanslanması sureti ile sıkı regülasyona tabi tutulacağını göstermektedir. Aynı zamanda, şarj ağı işletmecisi lisansı için bir ön yeterliliğin değerlendirileceği bir yarışma açılıp açılmayacağı da ilgili yönetmelik ve düzenlemeler ile belirlenmesi beklenmektedir.

Öte yandan, şarj istasyonlarının kurulması, ilgili şarj ağı şebekesi içerisinde faaliyet gösteren şarj ağı işletmecisi lisansı sahibinin düzenleyeceği sertifikalara bağlanmıştır. Yeni şarj istasyonu ihtiyacına ilişkin projeksiyonların yapılması görevi elektrik dağıtım şirketlerine verilmiştir. Söz konusu projeksiyon 2 yılda bir yapılacaktır.

Hali hazırda şarj hizmeti sağlayan kişi ve kurumların ise bahsi geçen ikincil mevzuatların çıkarılmasından itibaren 4 ay içerisinde durumlarını Kanun’a uygun hale getirmeleri gerekecektir.

Bu alanda oluşması hedeflenen serbest piyasanın temel unsuru olarak şarj hizmetinin fiyatı, EPDK tarafından yayımlanacak olan usul ve esaslar çerçevesinde serbestçe şarj ağı işletmecisi tarafından belirlenecektir.

Son olarak, söz konusu Kanun ile, mevcut tüm şarj istasyonlarının kaydolacağı ve EPDK tarafından anlık olarak izlenebileceği bir platform olan “Serbest Erişim Platformu”, uygulamaya alınacaktır.

Kurt & Partners olarak gerek otomotiv gerekse enerji sektöründeki uzmanlık ve tecrübemiz ile bu süreçte ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetleri vermeye hazırız. Sorunuz olursa bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.