Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544
info@kurtandpartners.com

Ticari Defterlerin Kapanış ve Ara Tasdiki

Ticari Defterlerin Kapanış ve Ara Tasdiki

kvkk

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesine göre, her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.

Bu itibarla 2021 yılı için yıl sonu defter kapanış ve ara tasdikleri tarihi aşağıdaki gibi olacaktır;

Anonim Şirketler:

  1. Anonim Şirketlerde tutulan defterlerin kapanış onayları;
  2. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri için kapanış tasdiki yapılması zorunludur.
  3. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için 30 Haziran 2022 gününe kadar),
  4. Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için 31 Ocak 2022 gününe kadar) noterde yaptırılabilecektir.
  • Anonim Şirketlerde tutulan defterlerin ara tasdik onayları;
  • Yeterli yaprakları bulunması halinde, yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir için ise, bu defterleri ertesi yılda da kullanmak isteyenler yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde (hesap dönemi takvim yılı olanlarda 31 Ocak 2022 gününe kadar) noterde ara tasdik işlemi yenileyerek kullanmaya devam edilebilirler. Bu durumda tekrar açılış onayı ve kapanış tasdiki işlemlerin yapılması gerekmemektedir.

* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri için ve Pay Defteri için kapanış ve ara tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır.

Limited Şirketler:

Limited Şirketlerde tutulan defterlerin kapanış ve ara onayları;

  • Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için 30 Haziran 2022 gününe kadar),
  • Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde; müdürler kurulu karar defterinin kapanış ve ara onayı (hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için 31 Ocak 2022 gününe kadar) noterde yaptırılabilecektir.

* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri için ve Pay Defteri için kapanış ve ara tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler kapsamında; hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerin ara ve kapanış tasdik tarihleri aşağıdaki özet tabloda gösterilmiştir:

S/NDefterAra Tasdik       Son TarihiKapanış Tasdiki Son Tarihi
1Yevmiye Defteri31.01.202230.06.2022
2Defter-i Kebir31.01.2022Yoktur
3Envanter Defteri31.01.2022Yoktur
4Damga Vergisi Defteri31.01.2022Yoktur
5Pay DefteriYoktur.Yoktur
6Yönetim Kurulu Karar Defteri31.01.202231.01.2022
7Müdürler Kurulu Karar Defteri31.01.202231.01.2022
8Genel Kurul Toplantı ve Müzakere DefteriYoktur.Yoktur.

Tasdike tabi defterlerin kapanış tasdiklerinin yaptırılması zorunluluğuna uymayanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 562. maddesine göre idari para cezası ile cezalandırılır.

Kurt&Partners Hukuk Bürosu