verbis

İmza Beyannamesinin Fiziki Olarak Verilmesi Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Ticaret Sicil İşlemlerinde Yeni Dönem: İmza Beyannamesinin Fiziki Olarak Verilmesi Zorunluluğu Kaldırılmıştır. Dijitalleşme konusunda yaşanan ve özellikle pandemi sürecinde daha da ivmelenen gelişmeler ticari hayatın yerleşik uygulama ve alışkanlıklarında da radikal değişimler getirmiştir. Bu değişimlerden biri olan dijital imza verisi uygulaması ile pandemi nedeniyle birçok şirket için sorun teşkil eden ve ticaret sicili nezdindeki süreçlerin…
Devamı