cezai şart

Sözleşmelerde Yer Alan Cezai Şartın Değerlendirilmesi

Cezai Şart Nedir? Cezai şart; öğretide, “sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmediği hallerde borçlunun alacaklıya vermeyi taahhüt ettiği para ya da ekonomik değer olarak [1]” , Yargıtay içtihatlarında ise “geçerli bir borcun yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi ya da belli bir yerde ve zamanda yerine getirilmemesi durumunda borçlunun ödemesi gereken bir değerdir.…
Devamı