Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544
info@kurtandpartners.com

İmza Beyannamesinin Fiziki Olarak Verilmesi Zorunluluğu Kaldırılmıştır

İmza Beyannamesinin Fiziki Olarak Verilmesi Zorunluluğu Kaldırılmıştır

verbis

Ticaret Sicil İşlemlerinde Yeni Dönem:

İmza Beyannamesinin Fiziki Olarak Verilmesi Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

Dijitalleşme konusunda yaşanan ve özellikle pandemi sürecinde daha da ivmelenen gelişmeler ticari hayatın yerleşik uygulama ve alışkanlıklarında da radikal değişimler getirmiştir. Bu değişimlerden biri olan dijital imza verisi uygulaması ile pandemi nedeniyle birçok şirket için sorun teşkil eden ve ticaret sicili nezdindeki süreçlerin yavaşlamasına yol açan fiziki imza beyannamesi verilmesi uygulaması zorunluluk olmaktan çıkarılmış ve elektronik ortamda verilmesi mümkün hale gelmiştir.

03.02.2021 tarihli ve 31384 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda imza beyannamesi uygulamasında değişiklikler gereğince şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin dijital imza beyannamesi ve yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde (“MERSİS”) modüller oluşturulmuş ve 01.03.2022 tarihi itibarıyla tüm ticaret sicili müdürlüklerinde uygulanmaya başlanmıştır.

GİRİŞ

Kanunda yapılan değişiklikler uyarınca, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca tutulan merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedileceği düzenlenmiş ve söz konusu düzenlemenin gerekli entegrasyonun tamamlanmasına müteakip başlanacağı belirtilmiştir. Söz konusu mevzuat değişikliğine ilişkin detaylı bilgilere 01.03.2021 tarihli yazımızdan[1] ulaşabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ile bu doğrultuda yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanmış ve yeni kimlik kartı ile yetkili olarak belirlenen kişilerin imza beyannamelerini elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilmesi sağlanmıştır. Böylelikle kişilerin noter veya sicil müdürlüklerine gitmesine gerek kalmaksızın imza beyannamelerinin MERSİS üzerinden alınabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Ayrıca, şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturulmuştur.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Dijital İmza Örneğinin Alınması” başlıklı kılavuz ile MERSİS işlem basamakları belirtilmiştir.

MERSİS DİJİTAL İMZA BEYANNAMESİ İŞLEMLERİ

Dijital İmza Beyannamesi İçin Gerekli Şartlar

MERSİS üzerinden dijital imza beyannamesi vermek isteyen imzaya yetkili olanların;

  • Yeni nüfus kimliğe sahip ve
  • İmza verilerinin elektronik ortamda mevcut olması gerekmektedir.  

Yeni kimlik belgesi dışındaki kimlik türlerine sahip olunması veya imza verilerinin veri tabanında yer almaması durumunda imza beyannamesi ve yetki kabul işlemlerinin fiziken tamamlanması gerekmektedir.

  • İmza Beyannamesi Süreci

Yukarıda belirtilen şartların sağlanması halinde; MERSİS üzerinden yapılan kuruluş ve yetkili atama tescili başvurularında, imza beyannamesi ilgili veri tabanlarından temini sağlanmaktadır.

Şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişi şirket ortaklarında ise Yetki Kabul İşlemleri’ne gerek olmaksızın süreç tamamlanmaktadır.

Ortaklar dışında imza yetkilisi belirlenmesi durumunda ise MERSİS üzerinden Yetki Kabul İşlemleri Modülü ile görev kabul işleminin de tamamlanması gerekmektedir.

  • Yetki Kabul İşlemleri Modülü

Ortaklar dışında yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla, MERSİS üzerinden yapılan tescil başvuru ekranına oluşturulan Yetki Kabul İşlemleri modülünün kullanılması gerekmektedir.

Yetki Kabul İşlemi, tescil başvurusu sırasında sistem tarafından yetki kabul onayı vermesi istenilen ortaklar dışında yetkili olarak atanan her bir kişi tarafından e-devlet, e-mobil veya e-imzası ile giriş sağlanarak Yetki Kabul İşlemleri modülüne üzerinden yetki kabul onayının verilmesi ile sağlanmaktadır. Onay verilmemesi halinde ise yetki kabul işleminin fiziki olarak sağlanması gerekmektedir.

Bu sayede, halihazırda yetkili olarak atanan her bir kişi için hazırlanan ve fiziki olarak müdürlüklere teslim edilen görev kabul beyanı yerine MERSİS üzerinden Yetki Kabul İşlemleri Modülü ile elektronik olarak işlemin tamamlanması mümkün hale gelmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

Dijital imza verisi uygulaması, 08.02.2022 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde pilot uygulama olarak başlatılmış ve 01.03.2022 tarihinden itibaren tüm Ticaret Sicil Müdürlükleri’nde devreye alınmıştır.

Bu kapsamda devreye alınan bu uygulama sayesinde ticari işletmelerin sicil işlemlerinin hızlanacağı, bürokrasinin azalacağını ve bunlarla bağlantılı olarak ticaret sicil müdürlüklerinde harcanan zaman ve maliyetlerde ciddi oranda tasarruf edileceğini değerlendirmekteyiz.

Av. Burak Kocaer


[1] https://kurt-partners.com/tr/2021/03/sirket-kurulus-sozlesmesinin-ticaret-sicili-mudurluklerinde-imzalanmasi-hakkinda-tebligde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig/