Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Tüketici Hakem Heyetleri Yeni Yönetmeliği Yayınlandı

Tüketici Hakem Heyetleri Yeni Yönetmeliği Yayınlandı

tüketici hakem heyeti

21.09.2022 Tarihli ve 31960 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak; 27.11.2014 Tarihinde yürürlüğe girmiş olan eski Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran ve konusu itibariyle tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu, çalışma usul ve esasları ile iş ve işlemlerini kapsayan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği anılan tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamına alınan değişiklikler ve genel esaslar işbu bilgi notunda derlenmiş bulunmaktadır.