Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

anonim şirket

Ohal Kapsamında Depremzedelere Kısa Çalışma Ödeneği Sosyal Güvenlik Alanında Tedbirler

Konu ile ilgili Kurt and Partners Hukuk Ekibimizin hazırladığı aydınlatma yazısının detayı için tıklayınız.

kvkk

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10.07.2024 tarih ve 32598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 9’uncu maddesi kapsamında kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına dair usul ve esasları belirlemektedir. Yönetmelik’te, uygun güvencelere dayalı aktarım süreçleri detaylandırılmış olup uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmalar, bağlayıcı şirket…
Devamı

kvkk

KVKK Mayıs Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA MAYIS AYINDA NELER OLDU? Abi International Dış Tic. Ltd. Şti.Akıl Plastik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.Armoni Pazarlama ve Plastik San. Tic. A.Ş.Hamra Global Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.Karcam Plastik ve Cam San. Tic. Ltd. Şti.Titiz Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.Titiz Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat San. Tic. A.ŞTekrom Teknoloji A.Ş.Pınar…
Devamı

yapay zeka

Türkiye’deki İlk Yapay Zekâ Kanun Teklifi TBMM ’ye Sunuldu

Tanıtım ve Amaç 26 Haziran 2024 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (‘’TBMM’’) tarafından Yapay Zekâ Kanun Teklifi (‘’Kanun Teklifi’’) tanıtılmıştır. Kanun Teklifi, dijital çağa uyum sağlama ve yapay zekâ sistemleri alanında kapsamlı bir düzenleme yapmayı hedeflemektedir. Kanun Teklifi’nin amacı, yapay zekâ sistemlerinin topluma fayda sağlaması ve olası zararların en aza indirilmesidir. Bunun yanında Kanun Teklifi…
Devamı

kira artış

Kira Artışlarında %25’lik Zam Sınırı Sona Erdi

Bilindiği üzere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Geçici Madde 1 hükmü uyarınca 08.06.2022 – 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenecek kira sözleşmelerine %25 zam sınırı getirilmişti.  Yapılan düzenleme kapsamında Geçici Madde 2 hükümleri uyarınca %25’lik zam sınırının 1 Temmuz 2024’e kadar devam edeceği kesinleşmiştir. Kira artışlarında getirilen işbu üst sınır uygulaması işyerleri açısından kapsayıcı olmayıp yalnızca konutlar…
Devamı

kripto varlık

Kripto Varlıklara İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun 02.07.2024 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlandı

Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a İlişkin, 02.07.2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, kripto para birimlerine yönelik yeni düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (‘’Değişiklik Kanunu’’), Türkiye’de kripto para birimi endüstrisini düzenleme konusunda uzun süredir devam eden çabalarının bir sonucudur. Dünyadaki pek çok ülke gibi Türkiye de kripto para birimleri ve dijital…
Devamı

yönetim kurulu

Yönetim Kurulu Görev Dağılımının Her Yıl Yapılma Zorunluluğu Kaldırıldı

Yönetim Kurulu Görev Süresi ile Uyumlu Atama Yapabilecek! Türk Ticaret Kanunu’nun 366. maddesinde yapılan değişiklik ile Yönetim Kurulu başkan ve başkan vekilinin her yıl seçilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Artık yönetim kurulu ve başkan vekilinin yönetim kurulunun görev süresine uyumlu olarak seçilmesinin önü açıldı.

kvkk

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Nisan Ayında Neler Oldu?

1 VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ YAYIMLANDI VERİ İHLALİ BİLDİRİMLERİ Yamaha Motor Europe N.V. Tarafından Kurul’a İletilen Veri İhlali Bildirimi Veri sorumlusu sıfatını haiz Yamaha Motor Europe N.V. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle; (i) Bağımsız bir siber güvenlik araştırmacısının, veri sorumlusunun Müşteri Kayıt Yönetimi (CRM) sisteminde bulunan bir güvenlik açığını veri sorumlusuna bildirmesi üzerine ihlalin…
Devamı

kvkk

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na İlişkin Değişiklikler Yayınlandı

12.03.2024 tarih ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin değişiklikler 01.06.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Kanun değişikliklerine ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir: 1- Özel Nitelikli Kişisel Verinin İşlenme Şartları Genişletilmiştir: KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrasında sayılan özel nitelikli kişisel veri işleme şartları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; ç) İlgili kişi tarafından alenileştirme…
Devamı

Türk ticaret kanunu

Türk Ticaret Kanununda Değişiklik İçeren Kanun Yayımlanmıştır

Türk Ticaret Kanununda Değişiklik İçeren Kanun Yayımlanmıştır 3 Mayıs 2024’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif kanunlaştırılarak (“Kanun”) 29.05.2024 tarihli 32560 sayılı resmî gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile başta 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) olmak üzere çeşitli kanunlarda aşağıdaki değişiklikler yapılmış olup bu…
Devamı

afet riski

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

21.05.2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleyen “6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler, genel olarak aşağıdaki gibidir: Rezerv Yapı Alanının Tanımında…
Devamı