Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Hizmetlerimiz

Ticaret Hukuku ve Sözleşmeleri

Tam kapsamlı hizmet veren bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerimize tedarikçileriyle, müşterileriyle, lisans verenleriyle, distribütörleriyle, diğer stratejik ortaklarıyla ve bunlara benzer her türlü ticari işlemleriyle ilgili olarak hukuki bilgimize ve sektörde köklü deneyimimize dayanan eksiksiz bir ticaret hukuku hizmetleri yelpazesi sunmaktayız.

Detay İçin Tıklayınız
Şirketler Hukuku ve Birleşme ve Devralmalar

Her sektördeki yerel ve uluslararası müvekkillerimize, her türlü ticari işlemleri, kurumsal yönetişim ve yönetim danışmanlığı, şirket türleri hakkında tavsiyeler, yönetim yapılarının belirlenmesi, hissedarlar sözleşmesi ile  ilişkileri ve holding şirketlerinin oluşturulması dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Detay İçin Tıklayınız
İnsan Kaynakları ve İş Hukuku

Ofisimizdeki en kalabalık birimlerden biri olan iş hukuku ekibimiz, ilgili sektörlerin ve çalışanlarının pozisyonlarının o sektöre özgü durumlarını ve gerekliliklerini göz önünde bulundurarak geniş bir çeşitlilikte iş hukuku avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Büromuz tüm süreclere dahil olabilmektedir.

Detay İçin Tıklayınız
Kurumsal Yönetim ve Hukuki Uyumluluk

Mevzuat değişikliği ve değişen iş ortamı ihtiyaçlarını öngörerek bu konularda hızlı uyum sağlanması için pratik yönetim ve uyum programları tasarlama konusunda yeni nesil çözümler sunabilmekteyiz. Kurumsal yönetim ve uyum sürecini belirlemek için doğru değerlendirme, özelleştirilmiş tasarım, yapılandırma adımları ve uyum ve risk arasında uygun maliyet dengesinde en iyi etik ve uyum programı uygulamaları gerekmektedir.

Detay İçin Tıklayınız
Rekabet Hukuku

Farklı sektörlere sahip olan geniş yelpazedeki müvekkillerimizi, rekabet hukuku konularında ve rekabet hukuku ile ilgili her türlü hukuki hizmet ile ilgili konularda temsil ediyoruz. Genel Rekabet Hukuku danışmanlığımız iş ve ticari işlemlere stratejik çözümler de dahil olmak üzere genel Rekabet Hukuku uygulamaları ilgili Rekabet Hukuku sorunları hususlarında müvekkillerimize çözümler sunmaktadır. Ayrıca birleşme, devralmalarda  konularında geniş deneyime sahibiz.

Detay İçin Tıklayınız
Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Yazılım ve donanım geliştirme, destek, satış, bilgi güvenliği ve elektronik ticaret, bakım ve lisans anlaşmaları ve bunlarla ilgili fikri mülkiyet konularında  piyasa aktörlerine hizmetlerimizi sunuyoruz. Bilişim sistemleri, fikri mülkiyet hukuku, gizlilik ve mahremiyet hükümleri ve bunun yanında daha birçok yasal alanda riskler doğurabilir ve uzman ekibimiz bu riskleri belirlemek ve giderilmesi için gerekli adımların belirlenmesi hizmetlerini sunabilmektedir. 

Detay İçin Tıklayınız
Kişisel Veri Koruma ve Siber Güvenlik Hukuku

Veri gizliliği ve koruma kanunları şirketler için yeni yükümlülükler ortaya çıkarmakta birlikte bu yükümlülüklerin yönetim ve iş uyumunu büyük ölçüde artırması beklenmektedir. Söz konusu artan yükümlülükler nedeniyle alınan ciddi mali cezalar, verilere bağlı tazminat, üçüncü şahıs davaları, itibar zedelenmesi ve olumsuz tanıtımlar; şirketin markasını, satışlarını etkileyebilecektir.

Detay İçin Tıklayınız
Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku

Müvekkilerimize, Fikri Mülkiyet hakları geliştirilmesi alanlarında,  haklarının hukuken korunması konusunda hukuki ve stratejik danışmanlık yapmaktayız.
Patentlerden ticari markalara ve telif haklarına, lisanslama ve teknoloji transferlerinden Fikri Mülkiyet denetimlerine  yeni nesil İnternet ve bulut tabanlı konulara özen göstererek, portföy yönetimi ve stratejik danışmanlık sunuyoruz.

Detay İçin Tıklayınız
Uyuşmazlık Çözümleri

Uyuşmazlık çözüm hizmetimiz yalnızca müvekkilleri ulusal yerel mahkemeler, istinaf ve temyiz aşamalarında, ulusal ve
uluslararası hakem heyetleri önünde temsil etmeyi değil aynı zamanda uzlaşma ve arabuluculukta temsil etmeyi de içerir.

Büroda ayrı bir büyük ekip ile borç tahsilatı ve talep yönetimi hizmetleri de bu kapsamda verilmektedir.

Detay için Tıklayınız
Enerji ve Gayrimenkul Hukuku

Türkiye’de enerji ve doğal kaynaklar sektörüne özgü yasal gereklilikler konusunda yasal ve teknik bilgi birikimimiz ile hukuki hizmet vermekteyiz. Deneyimimiz ve tavsiyelerimiz; güç, yenilenebilir enerjiler, elektrik ticareti ile petrol ve gaz endüstrileri dahil olmak üzere tüm enerji hukukunu kapsamaktadır. Projelerin geliştirmesinden, inşaat, işletme, finansman, emtia ticareti, düzenleme, satın almaya kadar tüm aşamalarında danışmanlık vermekteyiz.

Detay için Tıklayınız
 Kamu İhale Hukuku

Hukuk büromuz, müvekkilleri mal ve hizmet alımı için her türlü kamu ihalesi türünde temsil etmede önemli bir deneyime sahiptir. Hem idari hem de teknik özellikleri incelemek ve başvurulara evrak hazırlamak için hizmet veriyoruz.
Ayrıca müvekkilleri temsil etmek amacıyla ihalelere de katılıyoruz. İhale ve sözleşmelere katılmak için kontrol listelerini hazırlamak ve müvekkillerimizi gerekli evraklar hakkında bilgilendirmek, bu kapsamda hizmetlerimizin ana bölümlerinden biridir.

Detay için Tıklayınız