Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Kamu İhale Hukuku

Hukuk büromuz, müvekkilleri mal ve hizmet alımı için her türlü kamu ihalesi türünde temsil
etmede önemli bir deneyime sahiptir. Hem idari hem de teknik özellikleri incelemek ve
başvurulara evrak hazırlamak için hizmet veriyoruz. Ayrıca müvekkilleri temsil etmek
amacıyla ihalelere de katılıyoruz. İhale ve sözleşmelere katılmak için kontrol listelerini
hazırlamak ve müvekkillerimizi gerekli evraklar hakkında bilgilendirmek, bu kapsamda
hizmetlerimizin ana bölümlerinden biridir.


Sözleşme taraflarına şikâyet uygulamaları, Kamu İhale Kurumu’na itirazlar ve yargı süreçleri,
ihalelerle ilgili dava hizmetlerinin unsurlarıdır.

• İdari Şartnameler
• Teknik Şartnameler
• Şikayetler
• Kamu İhale Kurumu İşlemleri ve Temyiz
• Başvurular ve İmzalanan Sözleşmeler için Kontrol Listelerinin Hazırlanması
• İdari Davalar