Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Rekabet Hukuku

Farklı sektörlere sahip olan geniş yelpazedeki müvekkillerimizi, rekabet hukuku konularında
ve rekabet hukuku ile ilgili her türlü hukuki hizmet ile ilgili konularda temsil ediyoruz.
Genel Rekabet Hukuku danışmanlığımız iş ve ticari işlemlere stratejik çözümler de dahil olmak
üzere genel Rekabet Hukuku uygulamaları ilgili Rekabet Hukuku sorunları hususlarında
müvekkillerimize çözümler sunmaktadır.


Ayrıca birleşme, devralmalarda ve ortak girişimlerdeki birleşme kontrol hizmetlerinde bildirim
gereklilikleri ve onay alma konusunda geniş deneyime sahibiz.


Sürdürülebilir rekabet politikaları ve şirketlerin uyumu ile ilgili olarak verdiğimiz eğitim ve
seminerler, şirketlere ve iş birliklerine sunduğumuz hizmetlerden biridir.


Şirketler ve teşebbüs birlikleri, rekabet yükümlülüklerini sınırlandırmak veya önlemek için
rekabet hukukunda uyum programlarına ihtiyaç duyabilir. Müvekkillerimize içinde
bulundukları pazara ve sektöre özel koşulları göz önüne alarak özel uyum programları
sunuyoruz. Müvekkillerimizin için oldukça riskli ve maliyetli olabilecek rekabet kurallarına
uymalarını ve bunlardan faydalanmalarını sağlıyoruz.

Rekabet yasalarını ve pratik deneyimine sahip sorunları gerektirebilecek rekabet içeren dava
konularında hizmet veriyoruz.


• Birleşme Kontrolü ve İş Ortaklıkları
• Uyumluluk Programları & Denetimler & Stratejik İş Tavsiyeleri
• Eğitim ve Seminerler
• Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
• Ticari İşlemler (Franchising lisansları vb. dahil olmak üzere)
• Taksim
• Düzenlenmiş Kamu İhaleleri
• Rekabet Araştırmaları
• Rekabete Özgü Davalar