Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Şirketler Hukuku ve Birleşme ve Devralmalar

Her sektördeki yerel ve uluslararası müvekkillerimize, her türlü ticari işlemleri, kurumsal
yönetişim ve yönetim danışmanlığı, şirket türleri hakkında tavsiyeler, yönetim yapılarının
belirlenmesi, hissedarlar sözleşmesi ile hissedarlar ilişkileri ve holding şirketlerinin
oluşturulması dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.


Ayrıca genel kurulların toplanması, kararların hazırlanması, ilgili resmi makamlara gerekli
bildirimlerin yapılması, esas sözleşmenin değiştirilmesi, sermaye artırımı, tür, varlık ve hisse
devirlerinin yeniden yapılandırılması, birleşme ve devralmalar, bölünmeler, halka arzlar, ortak
girişimler kurulması gibi tüm işlemler hizmetlerimiz kapsamında gerçekleştirilmektedir.


Şirketlerin feshi ve tasfiyesi, şube ve irtibat bürolarının kapatılması hukuk büromuz tarafından
verilebilecek hizmetlerdir.


Kurumsal yönetim ekibimizin, hukuki uyumluluk alanında çalışan ekibimiz ile birlikte
sağladığı katma değeri yüksek hizmetlerden biri de şirketlerin hukuki yapılandırmaları
bakımından mevcut durumlarının tespiti ve varsa eksiklerin giderilmesi i için şirketlere Hukuk
Check Up (Denetimi)’tır.

• İşletme Yapıları
• Şirket Kuruluşları
• Kurumsal Yönetim
• Projeler ve Yabancı Yatırımlar
• Satın alma veya Birleşme öncesi Detaylı Hukuki Durum Tespit Süreci
• Birleşme ve Devralmalar
• Şirket Bölünmesi
• İş Ortaklığı
• Holding Şirketi
• Start-ups ve Melek Yatırımcı
• Risk Sermayesi
• Özel Sermaye
• Sermaye Piyasaları
• Tasfiye İşlemleri
• İş Planlaması ve Mevzuat Danışmanlığı Dâhil Olmak Üzere Yabancı Yatırım Ortaklığı
• Hukuki Check Up (Denetim)