Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

İnsan Kaynakları ve İş Hukuku

Ofisimizdeki en kalabalık birimlerden biri olan iş hukuku ekibimiz, , ilgili sektörlerin ve
çalışanlarının pozisyonlarının o sektöre özgü durumlarını ve gerekliliklerini göz önünde
bulundurarak geniş bir çeşitlilikte iş hukuku avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
İşçi sözleşmeleri ve müzakerelerinden başlayan ve fesih süreçlerinin yönetimine kadar tüm
sürece dahil olabilmekte ve bunlara ek olarak göçmenlik, çalışma ve ikamet izni konularında
danışmanlık ve danışmanlık, gizlilik ve rekabet dışı yükümlülükler, rücu iddiaları, çalışanla
ilgili fikri ve sınai haklar ve kıdem tazminatı ve fesih tazminat talepleri gibi iş hukukunun tüm
alanlarını kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geniş bir hizmet alanıdır.
Ofisimiz birleşme ve devralmalar, işgücü küçülmesi ve kurumsal yeniden yapılanma
süreçlerinde de istihdam ve insan kaynakları konularında ve sendika süreçlerinde ve
müzakerelerinde hukuki destek sağlamaktadır.


Ayrıca davaların azaltılmasında ve potansiyel dava konularında başarının arttırılmasında çok
önemli katkı sağlayan, müvekkillerin uygulamalarını geliştirmek için denetim ve eğitim
hizmetleri ve bunların planlanması hizmetleri sunulmaktadır.


Müvekkillerimizi uzlaşma müzakerelerinde her türlü iş uyuşmazlığı türünde ve bu kapsamda
belirtilen iş mahkemesi ve temyiz mahkemeleri önünde temsil etmekteyiz.


• İş Hukuku Uyumluluğu
• Mavi Yakalılar ve Yöneticiler de Dahil Olmak Üzere İş Sözleşmeleri
• Şirket İçi Politikalar
• İstihdam Yenileme, Yeniden Organizasyon, İşyeri Değişimleri
• Toplu Pazarlık Müzakereleri ve Sendika İlişkileri
• Oturma ve Çalışma İzinleri
• Fesih ve Serbest Bırakma Anlaşmaları
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Toplu İşten Çıkarmalar
• Mobbing
• Ayrımcılık
• Muhbirlik
• Emeklilik
• Arabuluculuk, Dava, Tahkim Süreçleri