Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Yayınlar

kvkk

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10.07.2024 tarih ve 32598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 9’uncu maddesi kapsamında[…]

Read more
kvkk

KVKK Mayıs Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA MAYIS AYINDA NELER OLDU? Abi International Dış Tic. Ltd. Şti.Akıl Plastik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.Armoni Pazarlama ve Plastik San. Tic. A.Ş.Hamra Global Dış Tic.[…]

Read more
yapay zeka

Türkiye’deki İlk Yapay Zekâ Kanun Teklifi TBMM ’ye Sunuldu

Tanıtım ve Amaç 26 Haziran 2024 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (‘’TBMM’’) tarafından Yapay Zekâ Kanun Teklifi (‘’Kanun Teklifi’’) tanıtılmıştır. Kanun Teklifi, dijital çağa uyum sağlama ve yapay zekâ sistemleri[…]

Read more
kira artış

Kira Artışlarında %25’lik Zam Sınırı Sona Erdi

Bilindiği üzere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Geçici Madde 1 hükmü uyarınca 08.06.2022 – 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenecek kira sözleşmelerine %25 zam sınırı getirilmişti.  Yapılan düzenleme kapsamında Geçici Madde 2[…]

Read more
kripto varlık

Kripto Varlıklara İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun 02.07.2024 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlandı

Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a İlişkin, 02.07.2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, kripto para birimlerine yönelik yeni düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (‘’Değişiklik Kanunu’’), Türkiye’de[…]

Read more
yönetim kurulu

Yönetim Kurulu Görev Dağılımının Her Yıl Yapılma Zorunluluğu Kaldırıldı

Yönetim Kurulu Görev Süresi ile Uyumlu Atama Yapabilecek! Türk Ticaret Kanunu’nun 366. maddesinde yapılan değişiklik ile Yönetim Kurulu başkan ve başkan vekilinin her yıl seçilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Artık yönetim kurulu[…]

Read more
kvkk

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Nisan Ayında Neler Oldu?

1 VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ YAYIMLANDI VERİ İHLALİ BİLDİRİMLERİ Yamaha Motor Europe N.V. Tarafından Kurul’a İletilen Veri İhlali Bildirimi Veri sorumlusu sıfatını haiz Yamaha Motor Europe N.V. tarafından Kurula iletilen veri[…]

Read more
kvkk

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na İlişkin Değişiklikler Yayınlandı

12.03.2024 tarih ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin değişiklikler 01.06.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Kanun değişikliklerine ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir: 1- Özel Nitelikli[…]

Read more
Türk ticaret kanunu

Türk Ticaret Kanununda Değişiklik İçeren Kanun Yayımlanmıştır

Türk Ticaret Kanununda Değişiklik İçeren Kanun Yayımlanmıştır 3 Mayıs 2024’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif kanunlaştırılarak (“Kanun”) 29.05.2024 tarihli[…]

Read more
afet riski

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

21.05.2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki[…]

Read more
kvkk mart
stratejik satın alma

3. Stratejik Satın Alma Derneği Zirvesi

SSD 3. Zirvesinde Yönetici Ortağımız Özlem Kurt’ un Moderatörlüğünde Değerli Konuşmacılarımız ile İş Dünyasında Kadın Olmak ve Dayanıklılık Hakkından Konuşuyoruz.

Read more
arabuluculuk

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 18/A Maddesi Anayasa Mahkemesi Tarafından Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Kısmen İptal Etmiştir

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (“Kanun”) 18/a maddesinin 11. numaralı fıkrası “Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf,[…]

Read more
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarındaki Yeni Düzenlemelere Bakış

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarındaki Yeni Düzenlemelere Bakış Sürdürülebilirlik Raporları, bir kurum, kuruluş ve işletmenin çevresel, sosyal ve yönetişim ilkelerine olan bağlılığını gösteren ve belirli standartlara uygun şekilde hazırlanan raporlardır. Bu[…]

Read more
kvkk

Anayasa Mahkemesi, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele geçirilmesi Hakkındaki Şikayetlerde Etkin Ceza Soruşturması Yürütülmesi Gerekliliğini Karar Bağladı

22 Mart 2024 tarihli 32497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/2/2024 tarihli ve 2020/36976 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi (“AYM”) Kararı, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğine yönelik şikayet hakkında etkili[…]

Read more
KVKK BÜLTENİ

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Ocak ve Şubat Ayında Neler Oldu?

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Ocak ve Şubat Ayında Neler Oldu? Veri sorumlusu sıfatını haiz Dirk Rossmann Mağazacılık Ltd.Şti. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde; (i) İhlalin veri sorumlusuna ait internet[…]

Read more
kira davası

Kira Uyarlama Davası

Sözleşmeler hukukuna hâkim olan en önemli ilkelerden biri ahde vefa ilkesidir. Bu ilkeye göre sözleşmenin tarafları her durumda sözleşmeye riayet ederek ona sadık kalmalıdır. Fakat, kimi zaman olağanüstü ve öngörülemeyen gelişmelerin sonucunda,[…]

Read more

Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2024 Tarih Ve 32487 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

Kanun’un; Kanun kapsamında yapılan bazı önemli değişiklikleri aşağıda bilgilerinize sunar, yapılan değişikliklerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Bakımından; 2004 Sayılı İcra[…]

Read more
türk parasını koruma kanunu

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”), 28.02.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile değiştirilmiştir ve Türkiye’de mukim kişilerin ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası cinsinden yerine getirilmesi[…]

Read more
kripto

Kripto Varlıklara İlişkin Hukuki Düzenleme Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Değişiklik Taslağı Olarak Sunuldu

Kripto Varlıklara İlişkin Hukuki Düzenleme Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Değişiklik Taslağı Olarak Sunuldu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (“Kanun”) kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerin eklenmesine ilişkin kripto varlık kanun taslağı (“Kanun[…]

Read more
bilişim hukuku

İstanbul Topkapı Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yüksek Lisans Programında Bilişim Hukuk’u derslerine katkı sağlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yüksek Lisans Programında Kurt and Partners Hukuk Bürosu olarak Bilişim Hukuk’u derslerinde bilgi ve tecrübelerimizi aktarmaya başladığımızı gururla duyururuz.

Read more
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 8. Yargı Paketi ile gelen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki değişiklikleri aşağıda bilgilerinize sunarız: 1- Özel Nitelikli Kişisel Verinin İşlenme Şartları Genişletilmiştir: KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrasında sayılan özel nitelikli kişisel veri işleme şartları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; a) İlgili kişinin açık rızasının olması, b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, ç) İlgili kişi tarafından alenileştirme iradesine uygun olarak alenileştirilmesi, d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, e) Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurul ve kuruluşlarca, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlaması, yönetimi ve finansmanı amacıyla gerekli olması, f) İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik veya sosyal hizmetler ile sosyal yardım alanındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması, g) Siyasi, felsefi , dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek veya diğer kar amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumlar, tabi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla; mevcut ve eski üyelerine ve mensuplarına veyahut bu kuruluş ve oluşumlarla düzenli olarak temasta olan kişilere yönelik olması, 2- Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımının Şartları Değiştirilmiştir: KVKK’nın 9. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; (1) Kişisel veriler, 5. ve 6. maddelerde belirtilen şartlardan birinin varlığı ve aktarımın yapılacağı ülke, uluslararası kuruluş veya ülke içerisindeki sektörler hakkında yeterlilik kararı bulunması halinde, veri sorumluluları veya veri işleyenler tarafından yurt dışına aktarılabilir. (2) Yeterlilik kararı Kurul tarafından verilir. Kurul ihtiyaç duyması halinde ilgili kurum ve kuruşlardan görüş almak suretiyle yeterlilik kararını en geç dört yılda bir değerlendirecektir.Bu süre zarfında Kurul tarafından verilen yeterlilik kararının değerlendirilmemesi durumunda yeterlilik kararı geçerliliğini korumaya devam edecektir. Kurul, değerlendirme sonucunda veya gerekli gördüğü diğer hallerde yeterlilik kararını ileriye etkili olmak üzere değiştirebilecek, askıya alabilecek veya kaldırabilecektir. (3) Yeterlilik kararı verilirken öncelikle aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Kişisel verilerin aktarılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörel veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye arasında kişisel veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumu. b) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin ilgili mevzuatı ve uygulaması ile kişisel verilerin aktarılacağı uluslarası kuruluşun tabi olduğu kurallar. c) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkede veya uluslararası kuruluşun tabi olduğu bağımsız ve etkin bir veri koruma kurumunun varlığı ile idari veya adli başvuru yollarının bulunması. ç) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin veya uluslararası kuruluşun, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uluslararası sözleşmelere taraf veya uluslararası kuruluşlara üye olma durumu d) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin veya uluslararası kuruluşun, Türkiye’nin üye olduğu küresel veya bölgesel kuruluşlara üye olma durumu. e) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler. (4) Kişisel veriler, yeterlilik kararının bulunmaması durumunda, 5. ve 6. maddelerde belirtilen şartlardan birinin varlığı, ilgili kişinin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkanının bulunması kaydıyla, aşağıda belirtilen güvencelerden birinin taraflarca sağlanması halinde veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından yurt dışına aktarılabilir: a) Yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yapılan uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmanın varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi. b) Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesinde şirketlerin uymakla yükümlü oldukları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler ihtiva eden ve Kurul tarafından onaylanan bağlayıcı şirket kurallarının varlığı. ç) Yeterli korumayı sağlayacak hükümlerin yer aldığı yazılı bir taahhütnamenin varlığı ve Kul tarafından aktarıma izin verilmesi. (5) Standart sözleşme, imzalanmasından itibaren beş iş günü içinde veri sorumlusu veya veri işleyen tarafından Kuruma bildirilir. (6) Veri sorumluları ve veri işleyenler, yeterlilik kararının bulunmaması ve dördüncü fıkrada öngörülen uygun güvencelerden herhangi birinin sağlanması durumunda, arızi olmak kaydıyla sadece aşağıdaki hallerden birinin varlığ halinde yurt dışına kişisel veri aktarabilir: a) İlgili kişinin, muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla, aktarıma açık rıza verilmesi. b) Aktarımın, ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin ifası veya ilgili kişinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için zorunlu olması. c) Aktarımın, ilgili kişi yararına veri sorumlusu ve diğer bir gerçek veya tüzel kişi arasında yapılacak bir sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması. ç) Aktarımın üstün bir kamu yararı için zorunlu olması d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması. e) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumunda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayati veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması. f) Kamuya veya meşru menfaati bulunan kişilere açık olan bir sicilden, ilgili mevzuatta sicile erilmek için gereken şartların sağlanması ve meşru menfaati olan kişinin talep etmesi kaydıyla aktarım yapılması. (7) Altıncı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri, kamu kurum ve kuruluşlarının kamu hukukuna tabi faaliyetlerine uygulanmaz. (8) Veri sorumlusu ve veri işleyenler tarafından, yurt dışına aktarılan kişisel verilerin sonraki aktarımları ve uluslararası kuruluşlara aktarımlar bakımından da bu Kanunda yer alan güvenceler sağlanır ve bu madde hükümleri uygulanır. (9) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir. (10) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. (11) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 3- “Kabahatler” Maddesine Ekleme Yapılmıştır. Kanun’un 18. maddesinin 1. fıkrasına; d) 9. maddenin beşinci fıkrasında öngörülen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 50. 000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar, idari para cezası verileceği, 2. fıkrasına; Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu, (d) bendinde öngörülen idari para cezası veri sorumlusu veya veri işleyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanacağı, 3. fıkrasına da; Kurulca verilen idari para cezalarına karşı, idare mahkemelerinde dava açılabileceği, düzenlemeleri eklenmiştir. 4- Kanuna “Geçici Madde-3” Eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 3- (1) 9. maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki birinci fıkrası, maddenin yürürlüğe giren değişik haliyle birlikte 1/9/2024 tarihine kadar uygulanmaya devam olunur. (2) 1/6/2024 tarihi itibariyla sulh ceza hakimlerinde görülmekte olan başvurular, bu hakimliklerce görülmeye devam olunur. Gerekçeli Kanun teklifi metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

19 Şubat 2024 Tarihli 8. Yargı Paketinde Gündeme Gelen KVKK Değişiklikleri

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 8. Yargı Paketi ile gelen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması[…]

Read more
defter tasdik

Ticari Defterlerin Kapanış ve Ara Tasdiki

Ticari Defterlerin Kapanış ve Ara Tasdiki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesine göre, her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç[…]

Read more
deepfake

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından DeepFake Bilgi Notu Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından DeepFake Bilgi Notu Yayımlandı! 19.01.2024 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (‘’Kurum’’) tarafından DeepFake Bilgi Notu (‘’Bilgi Notu’’) yayınlanmıştır.  İlgili Bilgi Notu’nda; DeepFake’in tanımına, ne için[…]

Read more
ETKB

ETKB Yenilenebilir Kaynaklardan Lisanssız Elektrik Üretiminde İlave Kapasite Tahsisini Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yenilenebilir kaynaklardan lisanssız elektrik üretimi için 7.500 MW’lik ilave kapasite tahsisi yapıldığını paylaştı. Bakan Bayraktar’ın paylaşımında, söz konusu 7.500[…]

Read more
anayasa mahkemesi

Anayasa Mahkemesi 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un Bazı Hükümlerini Anayasaya Aykırı Buldu

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), 10.01.2024 tarih ve 32425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/76 E. ve 2023/172 K. sayılı kararı ile 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla[…]

Read more
kvkk kararları

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından 27.12.2023 Tarihinde Yayımlanan Yeni Karar Özetleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından 27.12.2023 Tarihinde Yayımlanan Yeni Karar Özetleri, Kurt and Partners Hukuk Bürosu tarafından listelenmiştir. Karar Tarihi               : 28/09/2023   Karar No                    : 2023/1645  Kararın Konusu        : Geniş[…]

Read more
konut kiralama

Konutların Turizm Amaçlı Kiralama Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

Konutların Turizm Amaçlı Kiralama Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmesinden hemen önce beklenen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin[…]

Read more
anayasa kvkk

Anayasa Mahkemesinin Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Tarafından Verilen İdari Para Cezasına Karşı Verdiği Önemli Karar

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından verilen idari para cezası kararına ilişkin önemli bir karar vererek Kurul kararlarının hukuken denetlenme mekanizması ve mercii tartışmalarını yeniden gündeme getirmiş[…]

Read more
kvkk

KVKK 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI BELLİ OLDU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen idari para cezaları, 2024 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncellenmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri[…]

Read more
2. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi

Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi’ne Kurt & Partners Hukuk Bürosu olarak katılmaktan çok mutlu olduk.

16-17 Kasım 2023 tarihlerinde #Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve #Bilkent Üniversitesi’nin ortaklığında gerçekleşen 2. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi’ne Kurt & Partners Hukuk Bürosu olarak katılmaktan çok mutlu olduk. Ana[…]

Read more
Mesafeli Sözleşmeler

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne Uyumda Erteleme!

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne Uyumda Erteleme! 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bazı maddelerinin yürürlük tarihi ertelenmiştir. Söz konusu Yönetmelikte özellikle[…]

Read more
aym

PETROL LİSANSLARINDA YAŞANAN SORUNA AYM NOKTA KOYDU

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 14 Kasım 2023 tarih ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile, petrol piyasasında uzun süredir gündemde olan ve tepkilere neden olan, haklarında Vergi Usul Kanunu kapsamında[…]

Read more
airbnb

Airbnb Gider mi? Kalır mı? Zaten Geldi mi? Airbnb Türkiye’de Yerleşik mi?

Geçen hafta yayınlanmasının ardından hukuki içerik olarak paylaştığımız “Airbnb Yasası” isimli bilgi notumuzu değerli çözüm ortaklarımızdan Taxia Türkiye ile ortak bir makalede hukuk & vergi dinamikleri birlikte yeniden ele aldık. Turizm[…]

Read more
airbnb

AirBnb Konut Kiralama Yasası

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KONUT KİRALANMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI! Resmi Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile konutların turizm amaçlı kiralanması hususu düzenleme[…]

Read more

KVKK Ağustos Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA AĞUSTOS AYINDA NELER OLDU? – Ağustos 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER dahilolmak üzere 839 ihbar ve şikâyet yapıldı.– Ağustos 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu[…]

Read more
KVKK

KVKK Temmuz Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA TEMMUZ AYINDA NELER OLDU? GENEL OLARAKTemmuz 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER dahilolmak üzere 756 ihbar ve şikâyet yapıldı. Temmuz 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu[…]

Read more
batarya

Batarya ve Atık Bataryalara İlişkin Avrupa Birliği Yönetmeliği Değişti

Avrupa Birliği tarafından; Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), AB İklim Yasası, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM/CBAM)’ndan sonra çevre hukuku alanında bir yeni düzenlemeye daha imza atıldı. 2050[…]

Read more
kvkk bülten

KVKK Haziran Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA HAZİRAN AYINDA NELER OLDU? Haziran 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER dahil olmak üzere 921 ihbar ve şikâyet yapıldı. Haziran 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu[…]

Read more
kvkk bülten

AB-ABD Arasındaki Serbest Veri Aktarımına İlişkin “Yeterlilik Kararı” Avrupa Komisyonu Tarafından Kabul Edildi

Bilindiği üzere Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)’nde yurtdışı veri aktarımı; “Üçüncü taraf ülkelere yapılacak veri aktarımları, ancak bu üçüncü taraf ülkenin iç hukuk düzenlemeleriyle ya da taraf olduğu uluslararası antlaşmalarla[…]

Read more
ödeme yönetmelik

Yek Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Fiyatlar Güncellendi

1 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile,1/7/2021 tarihinden 31/12/2030 tarihine kadar işletmeye giren/girecek YEK Belgeliyenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar vesürelerin[…]

Read more
Askerlik-Nedeniyle-Isten-Ayrilma

Askerlik Sebebiyle İşten Ayrılan Çalışanın Hakları

İşbu bilgi notunda kısaca askerlik sebebiyle işten ayrılan çalışanın hakları son düzenlemeler ve yargı içtihatları çerçevesinde açıklanmıştır.

Read more
osb

Organize Sanayi Bölgelerine Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Düzenlemesi “Yeşil OSB”

Organize Sanayi Bölgelerine Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Düzenlemesi “Yeşil OSB” 10 Nisan 2023 tarih ve 32159 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7451 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile[…]

Read more
arabuluculuk

28.03.2023 İtibariyle Yürürlüğe Girmiş Olan Arabuluculuk Hakkında Yeni Düzenlemeler

“Uzayan yargı sürelerine en etkin çare olan Arabuluculuk uyuşmazlık çözüm yolunun kapsamı genişletildi! Detaylar linkteki makalemizde.

Read more
İhracat Desteklerine 1 Yıl Uzatma
ödeme yönetmelik
kvkk başvuru
verbis
ticari defterlerin kapanışı
kvkk
genel kurul

Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik

31.12.2022 tarihli ve 32060 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlananŞarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ŞarjHizmeti Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişikliğe gidilmiştir.

Read more
genel kurul

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğinde Değişiklik

31.12.2022 tarihli ve 32060 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlananElektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik ÜretimYönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır.

Read more
elektrik piyasası

Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde Konu Edilen Yenilikler Hakkında Kısa Bilgilendirme

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi TBMM internet sitesinde yayınlanmıştır.

Read more
epdk
mesafeli sozlesmeler
kvkk

KVKK Ekim Bülteni Yayınlandı

Ekim Bülteni:Sayılar ile Ekim Ayı.Etkinlikler ve Haberler.Yayınlanan Veri İhlal Bildirimleri.Veri Koruma Alanında Uluslararası Gelişmeler.– 686 ihbar ve şikayet (CİMER dahil) yapıldı.– 628 ihbar ve şikayet (CİMER dahil) sonuçlandırıldı.– 14 veri[…]

Read more
kvkk

KVKK Eylül Bülteni Yayınlandı

Eylül Bülteni: Kişisel Verilerin Korunmasında Alanında Bu Ay Neler Oldu? 6 Veri İhlal Bildirimi Yayınlandı! Yurt Dışında Dikkat Çeken Gelişmeler Nelerdir ? Eylül Ayında Kurul Karar Özetlerinde Öne Çıkanlar Nelerdir?[…]

Read more
tüketici hakem heyeti

Tüketici Hakem Heyetleri Yeni Yönetmeliği Yayınlandı

21.09.2022 Tarihli ve 31960 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak; 27.11.2014 Tarihinde yürürlüğe girmiş olan eski Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran ve konusu itibariyle tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu, çalışma usul ve[…]

Read more
anonim şirket

Anonim Şirketler Tek Pay Sahipliği Bildirimi ve Değişikliği İşlemlerinde İstanbul Ticaret Odası Yeni Uygulaması

Anonim Şirketler Tek Pay Sahipliği Bildirimi ve Değişikliği İşlemlerinde İstanbul Ticaret Odası Yeni Uygulaması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 338. Maddesi 2.fıkrası, “Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu[…]

Read more
cerez

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Mevzuatı Kapsamında Çerez Uygulamaları

Kurt and Partners Hukuk Bürosu olarak Web Sitelerinde kullanılan “çerezlere” (cookies) yönelik olarak farkındalık yaratılması amacıyla hazırladığımız rehbere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. İçerik: Çerez Nedir? İşleyiş Mekanizması Nasıldır?Çerezlerin Tabi olduğu Mevzuat[…]

Read more
kvkk başvuru

KVKK 2022 Temmuz Bültenimiz Yayınlandı

Temmuz 2022 Bülteni; Temmuz 2022’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER de dahilolmak üzere 596 ihbar ve şikayet yapıldı ve bu ihbar ve şikayetlerin hepsi Temmuz ayıiçerisinde Kurum tarafından sonuçlandırıldı.[…]

Read more

Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Taslağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında özel nitelikli kişisel veri niteliğini haiz olan genetik verilerin işlenmesindeki önemi göz önünde bulunduran Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) söz konusu verilerin[…]

Read more
cezai şart

Eserler Üzerinde Hak Sahipliği

Eserler Üzerinde Hak Sahipliği Giriş Gelişen teknoloji ile artan üretim ve yayım hızına bağlı olarak eser sahipliği ve haklarının tesisi ve korunması büyük önem taşımaktadır. Özellikle akıllı telefon ve tabletlerin[…]

Read more
enerji ve doğal kaynaklar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Bilgi Notu

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Bilgi Notu 1. Giriş 11.08.2022 tarih ve 31920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına[…]

Read more
kvkk başvuru

KVKK 2022 Haziran Bültenimiz Yayınlandı

KVKK 2022 Haziran Bültenimiz Yayınlandı Haziran 2022 Bülteni;-5 Veri İhlali,-Dünya’ da yaşanan gelişmeler,-Kurt and Partners’ dan Haziran Ayı Notları,Alt başlıklarındaki konulara yönelik bilgilendirme ve değerlendirmelerimiz içinaşağıdaki linke tıkayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

Read more
kvkk başvuru

KVKK 2022 Mayıs Ayı Bülteni Yayınladı

KVKK 2022 Mayıs Bültenimiz Yayınlandı, Mayıs 2022 Bülteni;-3 Veri İhlali,-15 Kurul Kararı Özeti,-Dünya’ da yaşanan gelişmeler,-Kurt and Partners’ dan Mayıs Notları,Alt başlıklarındaki konulara yönelik bilgilendirme ve değerlendirmelerimiz içinaşağıdaki linke tıkayarak[…]

Read more
cezai şart

Sözleşmelerde Yer Alan Cezai Şartın Değerlendirilmesi

Cezai Şart Nedir? Cezai şart; öğretide, “sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmediği hallerde borçlunun alacaklıya vermeyi taahhüt ettiği para ya da ekonomik değer olarak [1]” , Yargıtay içtihatlarında[…]

Read more
verbis

İmza Beyannamesinin Fiziki Olarak Verilmesi Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Ticaret Sicil İşlemlerinde Yeni Dönem: İmza Beyannamesinin Fiziki Olarak Verilmesi Zorunluluğu Kaldırılmıştır. Dijitalleşme konusunda yaşanan ve özellikle pandemi sürecinde daha da ivmelenen gelişmeler ticari hayatın yerleşik uygulama ve alışkanlıklarında da[…]

Read more
kvkk-bulteni-subat-2022

KVKK 2022 Şubat Bültenimiz Yayınlandı,

KVKK 2022 Ocak Bültenimiz Yayınlandı, Şubat 2022 Bülteni;-6 Veri İhlali,-2 Kurul Kararı Özeti,-KVKK Mevzuatına yönelik değişiklikler,-Duyurular,Alt başlıklarındaki konulara yönelik bilgilendirme ve değerlendirmelerimiz içinaşağıdaki linke tıkayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

Read more
kvkk

Kişisel Veri Envanteriniz Doğru ve Güncel mi?

Kişisel Veri Envanterinize Bakış Açınızı Değiştirin! Kişisel veri envanteri, hukuken VERBİS’e kaydolması gereken şirketler için hazırlanması zorunlu, çok detaylı bir dokümandır ve veri sorumlusu şirketlerin tüm faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel[…]

Read more
tribuna economica

İtalyan TRIBUNA ECONOMICA Gazetesinde yer aldılk

Italyan TRIBUNA ECONOMICA gazetesininEMBASSY REPORTS TURKEY‘ dehaberimiz çıktı.Aşağıda yer alan linkten gazetenin ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.

Read more
kvkk

KVKK Ocak Ayını Bültenimiz Yayınlandı

KVKK 2021 Ocak Bültenimiz Yayınlandı, Ocak 28  2021 Bülteni;-3 Veri İhlali,-1 Kurul Kararı Özeti,-KVKK Mevzuatına yönelik değişiklikler,-Duyurular,Alt başlıklarındaki konulara yönelik bilgilendirme ve değerlendirmelerimiz içinaşağıdaki linke tıkayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

Read more
doğalgaz kademeli tarife

Kademeli Doğal Gaz Satış Tarifesi Ne Getiriyor?

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un[…]

Read more
kvkk başvuru

Araç Kiralama Sektöründe Kara Liste Uygulamalarına Kvkk’dan İlke Kararı 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 20 Ocak 2021 tarihinde araç kiralama sektörü özelinde yürütülen kara liste uygulamalarını konu alan ve veri sorumluları arasındaki ortak sorumluluğa değinen İlke Kararı yayınlanmıştır. Kurul,[…]

Read more
sözleşmeler

Sözleşmelerde Sorumsuzluk Kayıtları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), Borç İlişkisinin Hükümleri, Borçların İfa Edilememesinin Sonuçlarının düzenlendiği madde 115 ile sorumsuzluk anlaşması ile borçlunun borca aykırı davranışından doğan sorumluluğunun kısmen veya tamamen kaldırılabilmesine olanak[…]

Read more
kooperatif bilgi sistemi

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ  A. GİRİŞ 14.01.2022 Tarihinde Resmi Gazetede “Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”,[…]

Read more

Türk-Fransız Hukukunda Pandemi Döneminde Mücbir Sebep ve Kiracının Talepleri

Fransız makamlarının pandemi sürecinde verdiği kararlar ile Türk makamlarının aynı süreç içerisinde verdiği kararları ve bu iki ülkenin pandemiye bakış açıları ve getirdiği çeşitli düzenlemeleri incelediğimiz yazımızı okumalarınıza sunarız, 2020[…]

Read more
kvkk başvuru

Verbis’e Kayıt Süresi Sona Erdi!

Veri Sorumlularını Ne Bekliyor? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) hayatımıza girdiği 2016 yılından itibaren, herkesin en çok dikkatini çeken ve en sık karşılaştığı terim Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (“VERBİS”)[…]

Read more
kvkk

Ticari Defterlerin Kapanış ve Ara Tasdiki

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesine göre, her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap[…]

Read more
aym

Elektrikli Araçlara İlişkin Şarj Hizmetleri Pazarında Hukuki Gelişmeler

Araçların satışa sunulmasını takiben en önemli ve süregelen ihtiyaç şarj konusu olacak elbette. Bir yandan şarj altyapısı genişletilmesi çalışmaları sürerken diğer yandan da şarj istasyonlarının kurulumu ve hizmet şartlarının düzenlenmesi[…]

Read more
kvkk başvuru

Kişisel Veri Başvuruları ve Şikayetlerde Hukuki Yollar

İlk olarak Anayasa ile güvence altına alınmış olan ve artık bu konuya özgü bir düzenleme olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile öncelikle özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve[…]

Read more
BİYOMETRİK

Biyometrik Verilerin İşlenme Şartlarına İlişkin Rehber Yayımlandı

Biyometrik verilerin kullanım alanları ve şekilleri hızla artarken ve çeşitlenirken, özel nitelikli kişisel veri olan ve bu bağlamda ayrı bir öneme ve koruma ihtiyacına sahip bu verilerin işlenmesinin şartlarını belirleyen[…]

Read more
the lawyer

The Lawyer Uluslararası Değerlendirme Kuruluşu Tarafından, Büromuz Finalist Seçildi

Kurt & Partners olarak gururla duyurmak isteriz ki,Avrupa’da hukuk Oscar’ları olarak bilinen The Lawyer European Awards değerlendirmesindeGüneydoğu Avrupa bölgesinde, Yılın Hukuk Bürosu kategorisinde 8 hukuk bürosu arasında finaliste kalan tek[…]

Read more
rüçhan hakkı

Bir Yatırım Alma Aracı Olarak Rüçhan Hakkının Kısıtlanması

Halka kapalı anonim şirketler birçok küçük veya büyük sermayenin kâr elde etmek amacıyla bir araya gelmesiyle meydana gelmektedir. Zamanla halka kapalı anonim şirketinfaaliyetlerinin gelişmesi sonucu daha fazla kâr elde etmek[…]

Read more

Çocuğunuzun Kişisel Verileri Korunuyor Mu?

Çocuklarımızın verilerinin korunduğundan emin olmamız gerektiği şüphesiz. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitim kurumlarının bu konuda hukuki yükümlülükleri neler? Veli olarak bizlerin haklarını ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini kısaca derledik; Eğitim Kurumları[…]

Read more
genel kurul

Dernekler Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarını Elektronik Ortamda Yapma İmkanı Düzenlendi

21/10/2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” düzenlemesi ileartık dernekler genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda yapabilecekler. Pandemi döneminde fiziki olarak[…]

Read more
özlem kurt haber

Çocuklarımızın Verisini Koruyan Okul Seçiyor Muyuz? Özlem Kurt’un Röportajı Sabah Gazetesi’nde Yayınlandı

#VeriKoruma ve #uyum konusunu hep veri sorumlusu müvekkil şirketlerimiz açısından ele almaktayız. Ancak bir çoğumuz aynı zamanda #VELİ ve kendimizin ve çocuklarımızın verilerinin de #verisahibi . Bu bağlamda veri sahibi veliler çocukları için #okul seçerken bir çok kriterin varlığını[…]

Read more
YAPAY ZEKA

Kvkk Tarafından “Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler” Yayınlandı

15 Eylül 2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayınlanan “Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler” başlıklı rehber (“Rehber”) ile yapay zekâ alanında faaliyet gösteren kişilere yapay[…]

Read more
rekabet kurumu

Rekabet Kurulundan Roche ve Novartis’e İdari Para Cezası

Rekabet Kurulu tarafından gündemde olan büyük ilaç firmalarına karşı yürütülen soruşturma tamamlanarak gerekçeli karar yayımlanmıştır. Roche AG ve Novartis AG firmalarının göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis isimli ilaçlardan daha[…]

Read more
whatsapp

WhatsApp’a İrlanda’dan 225 milyon Euro rekor para cezası!

WhatsApp’a İrlanda’dan 225 milyon Euro rekor para cezası! WhatsApp, gizlilik düzenlemelerini ihlal etmesi sebebiyle İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından 225 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. WhatsApp’ın bilgileri nasıl ele aldığı[…]

Read more
covid aşı

Covid-19 Aşısı Bakımından İşçi-İşveren İlişkisinde Son Durum

Covid-19 virüsünün neden olduğu salgınıyla mücadelede tüm dünyada çeşitli tedbirler alınmıştır. Aşı konusu ise bu tedbirler içinde tüm dünyada en çok tartışılan oldu ve sosyal bağışıklığın kazanılması amacıyla hükümetler tarafından[…]

Read more

Azınlık Pay Sahiplerinin Finansal Tabloların Görüşülmesini Erteletme Hakkı

Finansal tabloların görüşülmesinin erteletme hakkı, Türk Ticaret Kanunu’nun 420. Maddesinde düzenlenen, olumlu ve genel kurul toplantısında kullanılabilen bir azınlık pay sahipliği hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, genel kurul toplantısında[…]

Read more
ce

Yeni “Ce” İşareti Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

CE İşaret Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 27 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup; bu yazımızda yönetmelik ile getirilen yenilik ve değişikliklerden bahsedeceğiz. CE İşareti Nedir? Şekli Nasıldır? Öncelikle[…]

Read more
pandemi

Pandemi Nedeniyle İşyeri Kira Bedelinin Uyarlanmasına İlişkin Davalarda İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çeşitli dönemlerde belirli işyerleri kapanmak zorunda kaldı. Bu da işyeri kiralarında kiracı ile kiraya verenler arasında[…]

Read more
Tolga Poyraz 2 N 2

Nesnelerin İnternetine Hukuki Bakış

Nesnelerin interneti, İngilizce terimiyle internet of things (IoT), fiziksel nesnelerin birbirleriyle ve/veya daha büyük sistemlerle internet üzerinden bağlantılı olduğu iletişim ağını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu ağ içerisindeki nesneler internet[…]

Read more
Ahsen Unutmaz 2 N2

Elektronik Haberleşmede KVKK Konulu Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı nedir? Yönetmelik, elektronik haberleşme alanında faaliyet gösteren şirketlerin, elektronik haberleşme hizmeti sunulması kapsamında elde ettikleri veriler bakımından uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. Söz konusu Yönetmelik hem gerçek kişi[…]

Read more

İşverenin Çalışanlarını İzleme Uygulamalarında Hukuka Uygunluk

I.GİRİŞ Çalışma yaşamında gün geçtikçe yaygınlaşan çalışanların, internet kullanımlarının ve e-postalarının denetlenmesi, işyerindeki farklı araçlar vasıtasıyla ses ve görüntülerinin gözetlenmesi, iş yeri telefonlarının dinlenmesi ve görüşmelerin kaydedilmesi ve sair uygulamalarla[…]

Read more
Tolga Poyraz - Burak Kocaer N 2

Yapay Zeka Eser Sahibi Olabilir mi?

Giriş Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yapay zekâ; hayatımızda her alanında kendine hızla yer edinmekte ve her geçen gün adını daha fazla duymaya başladığımız bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapay zekâ teknolojilerinin[…]

Read more