Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Yayınlar

KVKK Ağustos Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA AĞUSTOS AYINDA NELER OLDU? – Ağustos 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER dahilolmak üzere 839 ihbar ve şikâyet yapıldı.– Ağustos 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu[…]

Read more
KVKK

KVKK Temmuz Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA TEMMUZ AYINDA NELER OLDU? GENEL OLARAKTemmuz 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER dahilolmak üzere 756 ihbar ve şikâyet yapıldı. Temmuz 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu[…]

Read more
batarya

Batarya ve Atık Bataryalara İlişkin Avrupa Birliği Yönetmeliği Değişti

Avrupa Birliği tarafından; Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), AB İklim Yasası, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM/CBAM)’ndan sonra çevre hukuku alanında bir yeni düzenlemeye daha imza atıldı. 2050[…]

Read more
kvkk bülten

KVKK Haziran Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA HAZİRAN AYINDA NELER OLDU? Haziran 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER dahil olmak üzere 921 ihbar ve şikâyet yapıldı. Haziran 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu[…]

Read more
kvkk bülten

AB-ABD Arasındaki Serbest Veri Aktarımına İlişkin “Yeterlilik Kararı” Avrupa Komisyonu Tarafından Kabul Edildi

Bilindiği üzere Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)’nde yurtdışı veri aktarımı; “Üçüncü taraf ülkelere yapılacak veri aktarımları, ancak bu üçüncü taraf ülkenin iç hukuk düzenlemeleriyle ya da taraf olduğu uluslararası antlaşmalarla[…]

Read more
ödeme yönetmelik

Yek Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Fiyatlar Güncellendi

1 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile,1/7/2021 tarihinden 31/12/2030 tarihine kadar işletmeye giren/girecek YEK Belgeliyenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar vesürelerin[…]

Read more
Askerlik-Nedeniyle-Isten-Ayrilma

Askerlik Sebebiyle İşten Ayrılan Çalışanın Hakları

İşbu bilgi notunda kısaca askerlik sebebiyle işten ayrılan çalışanın hakları son düzenlemeler ve yargı içtihatları çerçevesinde açıklanmıştır.

Read more
osb

Organize Sanayi Bölgelerine Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Düzenlemesi “Yeşil OSB”

Organize Sanayi Bölgelerine Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Düzenlemesi “Yeşil OSB” 10 Nisan 2023 tarih ve 32159 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7451 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile[…]

Read more
arabuluculuk

28.03.2023 İtibariyle Yürürlüğe Girmiş Olan Arabuluculuk Hakkında Yeni Düzenlemeler

“Uzayan yargı sürelerine en etkin çare olan Arabuluculuk uyuşmazlık çözüm yolunun kapsamı genişletildi! Detaylar linkteki makalemizde.

Read more
İhracat Desteklerine 1 Yıl Uzatma
ödeme yönetmelik
kvkk başvuru
verbis
ticari defterlerin kapanışı
kvkk
genel kurul

Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik

31.12.2022 tarihli ve 32060 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlananŞarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ŞarjHizmeti Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişikliğe gidilmiştir.

Read more
genel kurul

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğinde Değişiklik

31.12.2022 tarihli ve 32060 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlananElektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik ÜretimYönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır.

Read more
elektrik piyasası

Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde Konu Edilen Yenilikler Hakkında Kısa Bilgilendirme

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi TBMM internet sitesinde yayınlanmıştır.

Read more
epdk
mesafeli sozlesmeler
kvkk

KVKK Ekim Bülteni Yayınlandı

Ekim Bülteni:Sayılar ile Ekim Ayı.Etkinlikler ve Haberler.Yayınlanan Veri İhlal Bildirimleri.Veri Koruma Alanında Uluslararası Gelişmeler.– 686 ihbar ve şikayet (CİMER dahil) yapıldı.– 628 ihbar ve şikayet (CİMER dahil) sonuçlandırıldı.– 14 veri[…]

Read more
kvkk

KVKK Eylül Bülteni Yayınlandı

Eylül Bülteni: Kişisel Verilerin Korunmasında Alanında Bu Ay Neler Oldu? 6 Veri İhlal Bildirimi Yayınlandı! Yurt Dışında Dikkat Çeken Gelişmeler Nelerdir ? Eylül Ayında Kurul Karar Özetlerinde Öne Çıkanlar Nelerdir?[…]

Read more
tüketici hakem heyeti

Tüketici Hakem Heyetleri Yeni Yönetmeliği Yayınlandı

21.09.2022 Tarihli ve 31960 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak; 27.11.2014 Tarihinde yürürlüğe girmiş olan eski Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran ve konusu itibariyle tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu, çalışma usul ve[…]

Read more
anonim şirket

Anonim Şirketler Tek Pay Sahipliği Bildirimi ve Değişikliği İşlemlerinde İstanbul Ticaret Odası Yeni Uygulaması

Anonim Şirketler Tek Pay Sahipliği Bildirimi ve Değişikliği İşlemlerinde İstanbul Ticaret Odası Yeni Uygulaması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 338. Maddesi 2.fıkrası, “Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu[…]

Read more
cerez

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Mevzuatı Kapsamında Çerez Uygulamaları

Kurt and Partners Hukuk Bürosu olarak Web Sitelerinde kullanılan “çerezlere” (cookies) yönelik olarak farkındalık yaratılması amacıyla hazırladığımız rehbere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. İçerik: Çerez Nedir? İşleyiş Mekanizması Nasıldır?Çerezlerin Tabi olduğu Mevzuat[…]

Read more
kvkk başvuru

KVKK 2022 Temmuz Bültenimiz Yayınlandı

Temmuz 2022 Bülteni; Temmuz 2022’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER de dahilolmak üzere 596 ihbar ve şikayet yapıldı ve bu ihbar ve şikayetlerin hepsi Temmuz ayıiçerisinde Kurum tarafından sonuçlandırıldı.[…]

Read more

Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Taslağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında özel nitelikli kişisel veri niteliğini haiz olan genetik verilerin işlenmesindeki önemi göz önünde bulunduran Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) söz konusu verilerin[…]

Read more
cezai şart

Eserler Üzerinde Hak Sahipliği

Eserler Üzerinde Hak Sahipliği Giriş Gelişen teknoloji ile artan üretim ve yayım hızına bağlı olarak eser sahipliği ve haklarının tesisi ve korunması büyük önem taşımaktadır. Özellikle akıllı telefon ve tabletlerin[…]

Read more
enerji ve doğal kaynaklar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Bilgi Notu

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Bilgi Notu 1. Giriş 11.08.2022 tarih ve 31920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına[…]

Read more
kvkk başvuru

KVKK 2022 Haziran Bültenimiz Yayınlandı

KVKK 2022 Haziran Bültenimiz Yayınlandı Haziran 2022 Bülteni;-5 Veri İhlali,-Dünya’ da yaşanan gelişmeler,-Kurt and Partners’ dan Haziran Ayı Notları,Alt başlıklarındaki konulara yönelik bilgilendirme ve değerlendirmelerimiz içinaşağıdaki linke tıkayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

Read more
kvkk başvuru

KVKK 2022 Mayıs Ayı Bülteni Yayınladı

KVKK 2022 Mayıs Bültenimiz Yayınlandı, Mayıs 2022 Bülteni;-3 Veri İhlali,-15 Kurul Kararı Özeti,-Dünya’ da yaşanan gelişmeler,-Kurt and Partners’ dan Mayıs Notları,Alt başlıklarındaki konulara yönelik bilgilendirme ve değerlendirmelerimiz içinaşağıdaki linke tıkayarak[…]

Read more
cezai şart

Sözleşmelerde Yer Alan Cezai Şartın Değerlendirilmesi

Cezai Şart Nedir? Cezai şart; öğretide, “sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmediği hallerde borçlunun alacaklıya vermeyi taahhüt ettiği para ya da ekonomik değer olarak [1]” , Yargıtay içtihatlarında[…]

Read more
verbis

İmza Beyannamesinin Fiziki Olarak Verilmesi Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Ticaret Sicil İşlemlerinde Yeni Dönem: İmza Beyannamesinin Fiziki Olarak Verilmesi Zorunluluğu Kaldırılmıştır. Dijitalleşme konusunda yaşanan ve özellikle pandemi sürecinde daha da ivmelenen gelişmeler ticari hayatın yerleşik uygulama ve alışkanlıklarında da[…]

Read more
kvkk-bulteni-subat-2022

KVKK 2022 Şubat Bültenimiz Yayınlandı,

KVKK 2022 Ocak Bültenimiz Yayınlandı, Şubat 2022 Bülteni;-6 Veri İhlali,-2 Kurul Kararı Özeti,-KVKK Mevzuatına yönelik değişiklikler,-Duyurular,Alt başlıklarındaki konulara yönelik bilgilendirme ve değerlendirmelerimiz içinaşağıdaki linke tıkayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

Read more
kvkk

Kişisel Veri Envanteriniz Doğru ve Güncel mi?

Kişisel Veri Envanterinize Bakış Açınızı Değiştirin! Kişisel veri envanteri, hukuken VERBİS’e kaydolması gereken şirketler için hazırlanması zorunlu, çok detaylı bir dokümandır ve veri sorumlusu şirketlerin tüm faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel[…]

Read more
tribuna economica

İtalyan TRIBUNA ECONOMICA Gazetesinde yer aldılk

Italyan TRIBUNA ECONOMICA gazetesininEMBASSY REPORTS TURKEY‘ dehaberimiz çıktı.Aşağıda yer alan linkten gazetenin ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.

Read more
kvkk

KVKK Ocak Ayını Bültenimiz Yayınlandı

KVKK 2021 Ocak Bültenimiz Yayınlandı, Ocak 28  2021 Bülteni;-3 Veri İhlali,-1 Kurul Kararı Özeti,-KVKK Mevzuatına yönelik değişiklikler,-Duyurular,Alt başlıklarındaki konulara yönelik bilgilendirme ve değerlendirmelerimiz içinaşağıdaki linke tıkayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

Read more
doğalgaz kademeli tarife

Kademeli Doğal Gaz Satış Tarifesi Ne Getiriyor?

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un[…]

Read more
kvkk başvuru

Araç Kiralama Sektöründe Kara Liste Uygulamalarına Kvkk’dan İlke Kararı 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 20 Ocak 2021 tarihinde araç kiralama sektörü özelinde yürütülen kara liste uygulamalarını konu alan ve veri sorumluları arasındaki ortak sorumluluğa değinen İlke Kararı yayınlanmıştır. Kurul,[…]

Read more
sözleşmeler

Sözleşmelerde Sorumsuzluk Kayıtları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), Borç İlişkisinin Hükümleri, Borçların İfa Edilememesinin Sonuçlarının düzenlendiği madde 115 ile sorumsuzluk anlaşması ile borçlunun borca aykırı davranışından doğan sorumluluğunun kısmen veya tamamen kaldırılabilmesine olanak[…]

Read more
kooperatif bilgi sistemi

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ  A. GİRİŞ 14.01.2022 Tarihinde Resmi Gazetede “Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”,[…]

Read more

Türk-Fransız Hukukunda Pandemi Döneminde Mücbir Sebep ve Kiracının Talepleri

Fransız makamlarının pandemi sürecinde verdiği kararlar ile Türk makamlarının aynı süreç içerisinde verdiği kararları ve bu iki ülkenin pandemiye bakış açıları ve getirdiği çeşitli düzenlemeleri incelediğimiz yazımızı okumalarınıza sunarız, 2020[…]

Read more
kvkk başvuru

Verbis’e Kayıt Süresi Sona Erdi!

Veri Sorumlularını Ne Bekliyor? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) hayatımıza girdiği 2016 yılından itibaren, herkesin en çok dikkatini çeken ve en sık karşılaştığı terim Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (“VERBİS”)[…]

Read more
kvkk

Ticari Defterlerin Kapanış ve Ara Tasdiki

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesine göre, her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap[…]

Read more

Elektrikli Araçlara İlişkin Şarj Hizmetleri Pazarında Hukuki Gelişmeler

Araçların satışa sunulmasını takiben en önemli ve süregelen ihtiyaç şarj konusu olacak elbette. Bir yandan şarj altyapısı genişletilmesi çalışmaları sürerken diğer yandan da şarj istasyonlarının kurulumu ve hizmet şartlarının düzenlenmesi[…]

Read more
kvkk başvuru

Kişisel Veri Başvuruları ve Şikayetlerde Hukuki Yollar

İlk olarak Anayasa ile güvence altına alınmış olan ve artık bu konuya özgü bir düzenleme olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile öncelikle özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve[…]

Read more
BİYOMETRİK

Biyometrik Verilerin İşlenme Şartlarına İlişkin Rehber Yayımlandı

Biyometrik verilerin kullanım alanları ve şekilleri hızla artarken ve çeşitlenirken, özel nitelikli kişisel veri olan ve bu bağlamda ayrı bir öneme ve koruma ihtiyacına sahip bu verilerin işlenmesinin şartlarını belirleyen[…]

Read more
the lawyer

The Lawyer Uluslararası Değerlendirme Kuruluşu Tarafından, Büromuz Finalist Seçildi

Kurt & Partners olarak gururla duyurmak isteriz ki,Avrupa’da hukuk Oscar’ları olarak bilinen The Lawyer European Awards değerlendirmesindeGüneydoğu Avrupa bölgesinde, Yılın Hukuk Bürosu kategorisinde 8 hukuk bürosu arasında finaliste kalan tek[…]

Read more
rüçhan hakkı

Bir Yatırım Alma Aracı Olarak Rüçhan Hakkının Kısıtlanması

Halka kapalı anonim şirketler birçok küçük veya büyük sermayenin kâr elde etmek amacıyla bir araya gelmesiyle meydana gelmektedir. Zamanla halka kapalı anonim şirketinfaaliyetlerinin gelişmesi sonucu daha fazla kâr elde etmek[…]

Read more

Çocuğunuzun Kişisel Verileri Korunuyor Mu?

Çocuklarımızın verilerinin korunduğundan emin olmamız gerektiği şüphesiz. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitim kurumlarının bu konuda hukuki yükümlülükleri neler? Veli olarak bizlerin haklarını ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini kısaca derledik; Eğitim Kurumları[…]

Read more
genel kurul

Dernekler Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarını Elektronik Ortamda Yapma İmkanı Düzenlendi

21/10/2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” düzenlemesi ileartık dernekler genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda yapabilecekler. Pandemi döneminde fiziki olarak[…]

Read more
özlem kurt haber

Çocuklarımızın Verisini Koruyan Okul Seçiyor Muyuz? Özlem Kurt’un Röportajı Sabah Gazetesi’nde Yayınlandı

#VeriKoruma ve #uyum konusunu hep veri sorumlusu müvekkil şirketlerimiz açısından ele almaktayız. Ancak bir çoğumuz aynı zamanda #VELİ ve kendimizin ve çocuklarımızın verilerinin de #verisahibi . Bu bağlamda veri sahibi veliler çocukları için #okul seçerken bir çok kriterin varlığını[…]

Read more
YAPAY ZEKA

Kvkk Tarafından “Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler” Yayınlandı

15 Eylül 2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayınlanan “Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler” başlıklı rehber (“Rehber”) ile yapay zekâ alanında faaliyet gösteren kişilere yapay[…]

Read more
rekabet kurumu

Rekabet Kurulundan Roche ve Novartis’e İdari Para Cezası

Rekabet Kurulu tarafından gündemde olan büyük ilaç firmalarına karşı yürütülen soruşturma tamamlanarak gerekçeli karar yayımlanmıştır. Roche AG ve Novartis AG firmalarının göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis isimli ilaçlardan daha[…]

Read more
whatsapp

WhatsApp’a İrlanda’dan 225 milyon Euro rekor para cezası!

WhatsApp’a İrlanda’dan 225 milyon Euro rekor para cezası! WhatsApp, gizlilik düzenlemelerini ihlal etmesi sebebiyle İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından 225 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. WhatsApp’ın bilgileri nasıl ele aldığı[…]

Read more
covid aşı

Covid-19 Aşısı Bakımından İşçi-İşveren İlişkisinde Son Durum

Covid-19 virüsünün neden olduğu salgınıyla mücadelede tüm dünyada çeşitli tedbirler alınmıştır. Aşı konusu ise bu tedbirler içinde tüm dünyada en çok tartışılan oldu ve sosyal bağışıklığın kazanılması amacıyla hükümetler tarafından[…]

Read more

Azınlık Pay Sahiplerinin Finansal Tabloların Görüşülmesini Erteletme Hakkı

Finansal tabloların görüşülmesinin erteletme hakkı, Türk Ticaret Kanunu’nun 420. Maddesinde düzenlenen, olumlu ve genel kurul toplantısında kullanılabilen bir azınlık pay sahipliği hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, genel kurul toplantısında[…]

Read more
ce

Yeni “Ce” İşareti Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

CE İşaret Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 27 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup; bu yazımızda yönetmelik ile getirilen yenilik ve değişikliklerden bahsedeceğiz. CE İşareti Nedir? Şekli Nasıldır? Öncelikle[…]

Read more
pandemi

Pandemi Nedeniyle İşyeri Kira Bedelinin Uyarlanmasına İlişkin Davalarda İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çeşitli dönemlerde belirli işyerleri kapanmak zorunda kaldı. Bu da işyeri kiralarında kiracı ile kiraya verenler arasında[…]

Read more
Tolga Poyraz 2 N 2

Nesnelerin İnternetine Hukuki Bakış

Nesnelerin interneti, İngilizce terimiyle internet of things (IoT), fiziksel nesnelerin birbirleriyle ve/veya daha büyük sistemlerle internet üzerinden bağlantılı olduğu iletişim ağını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu ağ içerisindeki nesneler internet[…]

Read more
Ahsen Unutmaz 2 N2

Elektronik Haberleşmede KVKK Konulu Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı nedir? Yönetmelik, elektronik haberleşme alanında faaliyet gösteren şirketlerin, elektronik haberleşme hizmeti sunulması kapsamında elde ettikleri veriler bakımından uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. Söz konusu Yönetmelik hem gerçek kişi[…]

Read more

İşverenin Çalışanlarını İzleme Uygulamalarında Hukuka Uygunluk

I.GİRİŞ Çalışma yaşamında gün geçtikçe yaygınlaşan çalışanların, internet kullanımlarının ve e-postalarının denetlenmesi, işyerindeki farklı araçlar vasıtasıyla ses ve görüntülerinin gözetlenmesi, iş yeri telefonlarının dinlenmesi ve görüşmelerin kaydedilmesi ve sair uygulamalarla[…]

Read more
Tolga Poyraz - Burak Kocaer N 2

Yapay Zeka Eser Sahibi Olabilir mi?

Giriş Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yapay zekâ; hayatımızda her alanında kendine hızla yer edinmekte ve her geçen gün adını daha fazla duymaya başladığımız bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapay zekâ teknolojilerinin[…]

Read more

Otomotiv Yedek Parça Üretimi Oyununda Sorumluluk Kartları Yeniden Dağıtılıyor!

Almanya’da otomotiv sektörüne ilişkin çığır açan bir mahkeme kararı verildi! Karar ile otomotiv endüstrisindeki yaygın uygulamalardan olan tedarikçilerin parça üretimindeki sorumluluğunun sınırları bir anlamda yeniden belirlendi. Karar, otomotiv sektöründe tedarikçilerin[…]

Read more

Çek Kambiyo Senetleri ve Kamu Alacaklarına Covid-19 Düzenlemesi

Bilindiği üzere hayatımızın her alanını etkileyen COVID-19 salgını sonucunda, 29.4.2021 ile 17.5.2021 tarihleri arasında tam kapanma sürecine gidilmiştir. Tam kapanma ile birlikte istisna tutulan kişiler hariç olmak üzere sokağa çıkma[…]

Read more

İşveren Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri Uzatıldı

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 4857 sayılı İş Kanuna geçici 10.madde eklenerek 17.04.2020 tarihinde başlayan işverenin iş akdi fesih yasağı[…]

Read more
Burak Kocaer

Elektrikli Skuter Yönetmeliği

Elektrikli Skuter kullanımının yoğun artış göstermesiyle, bu konuda yapılması gereken hukuki düzenlemeler üzerine görüşlerimizi 16.09.2020 tarihli yazımızla paylaşmıştık. Pandeminin etkisiyle kullanımında artış olan elektrikli skuter, çevrenin korunması hassasiyeti ve zaman[…]

Read more

Rekabet Kurulu’ndan Google’a 296 milyon TL Ceza

Rekabet Kurulu yaptığı soruşturma sonucunda; Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna veKendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak yerel[…]

Read more

Kripto Para Hesaplarına Haciz Konulabilir mi?

Kripto Paralara yönelik hukukumuzda herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen, alacaklıların İcra İflas Kanunu md. 89/1 kapsamında kripto para borsalarına haciz talebinde bulunmaları ve kripto para cüzdanlarındaki TL hesabına bloke koymaları[…]

Read more
Burak Kocaer

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de[…]

Read more
Tolga Poyraz 2 N 2

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK’ya Bildirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Bilindiği üzere, 31.12.2020 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) yapılan değişiklikle hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (“MKK”) bildirilmesi zorunluluğu getirilmişti ve 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre[…]

Read more

Yeni Çalışma Düzeninde Uzaktan Çalışmaya İlişkin Düzenlemeler ve Hukuki Sonuçları

Giriş Küresel salgın nedeniyle daha önce hukuk sistemimizde oldukça sınırlı yer bulan zaman zaman “evden çalışma” olarak da adlandırılan “uzaktan çalışma”, alınan tedbirler kapsamında zorunlu ya da işveren/işçinin talebi ile[…]

Read more
Tolga Poyraz 2 N 2

Singapur Konvansiyonu Türkiye Tarafından Onaylandı

Singapur Konvansiyonu olarak da bilinen Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, 11 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7282 sayılı Kanun ile birlikte Türkiye tarafından onaylanmıştır.[…]

Read more

Rekabet Kurumu’nun De Minimis ve Taahhüt Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi!

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda Ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin amacı aşağıdaki hususlara ilişkin[…]

Read more

VERBİS’e Kayıt Süreleri Yeniden Uzatıldı!

Veri sorumlularının VERBİS’e kayıt süresi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11 Mart 2021 tarihinde yayınlanan kararı doğrultusunda, Covid-19 virüs salgını gerekçe gösterilerek yeniden uzatıldı. Bu kapsamda; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok[…]

Read more

Uzaktan Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği ifade edilse de anılan yönetmeliğin çıkarılmayışı, özellikle COVID-19 pandemisi döneminde uzaktan çalışma sistemine geçen işverenleri belirsizlik[…]

Read more

Online Reklamcılık Sektörüne Yönelik Sektör İncelemesi Başlatıldı

Rekabet Kurumu 06.03.2021 tarihli duyurusu ile çevrim içi reklamcılık sektörde davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi ve mevcut rekabet hukuku araçlarının bu alanda[…]

Read more

İşveren Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri Uzatıldı

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 4857 sayılı İş Kanuna geçici 10.madde eklenerek 17.04.2020 tarihinde başlayan işverenin iş akdi fesih yasağı[…]

Read more

Zorunlu Aşı Uygulamasının Hukuki Dayanakları

I. Giriş Zorunlu aşı uygulaması, özellikle yaklaşık bir yıldan uzun zamandır tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyarlarca insanın hayatında ilk defa deneyimlediği süreçlere yol açan COVID-19 salgını ile birlikte[…]

Read more

Kişisel Verileri Koruma Kurulundan Eğitim Kurumlarını İlgilendiren Yeni Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 02/04/2020 tarihinde verilmiş Kararda; veri sorumlusu eğitim kurumundaki öğrencilere Uygulama ve Değerlendirme Testi (CAS) yapılmakta ve bu test ile öğrencilerin zeka ve bilişsel becerilerinin belirlenebilmesinin[…]

Read more
Burak Kocaer

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.02.2021 tarih ve 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile şirket kuruluşu sırasında ana sözleşmenin imzalanması ve[…]

Read more
Tolga Poyraz 2 N 2

Bilgisayar Programlarının Fikri ve Sınai Haklar Kapsamında Korunması

Son dönemlerde oldukça revaçta olan ve Türkiye’nin ilk unicorn’u[1] olarak nitelendirilen Peak Games’in Zynga tarafından 1.8 milyar Amerikan Doları karşılığında satın alınması ile birlikte popülerliği daha da çok artan bilgisayar[…]

Read more

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi Uzatıldı

Bilindiği üzere, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. Maddesiyle, COVID-19 salgını nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde[…]

Read more
Tolga Poyraz 2 N 2

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Kanun (“Kanun”) ile başta Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Yapılan[…]

Read more

Twitter, Pinterest Ve Periscope için Reklam Yasağı Geldi

Bilindiği üzere, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler ile Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt[…]

Read more
Tolga Poyraz 2 N 2

Hamiline Yazılı Pay Senetleri Artık MKK’ya Bildirilecek

31.12.2020 tarihli ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Kanun”) ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) başta hamiline[…]

Read more

Vatandaşlar İçin İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) Kullanıma Açıldı

Vatandaşların tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktada toplayacak olan İYS platformu bugün itibari ile vatandaşların erişimine ücretsiz olarak açıldı. Bu yeni uygulama ile birlikte izinsiz elektronik iletilerin[…]

Read more
Tolga Poyraz - Burak Kocaer N 2

Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı!

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde ile, 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreli fesih yasağı getirilmiştir. Ayrıca işverenlere aynı süre içinde işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz[…]

Read more
İzzet Gürler - Merve Gül N2

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında Gerçekleştirilen Değer Aktarımları

İlaç endüstrisi ve sağlık uzmanları arasındaki iş birliğinin en çok hastalara fayda sağlayacağı aşikardır[…]

Read more
Tolga Poyraz 2 N 2

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Rehber

Türkiye’de en çok tercih edilen sermeye şirketi türlerinden birisi olan anonim şirketlerin zorunlu organlarından birisi de genel kurullardır. Şirkette sermaye sahibi olan gerçek veya tüzel kişi herkes kural olarak genel kurul[…]

Read more
İzzet Gürler - Merve Gül N2

Biyometrik İmzanın Kişisel Verileri Koruma Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

Teknolojinin günden güne hızla geliştiği bu dönemde, yaşamımıza yeni kavramlar ve uygulamalar girmektedir[…]

Read more

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru ve Uygulama Süreleri Uzatıldı!

Resmî Gazete’de yayımlanan 22 Aralık 2020 tarih ve 3316 – 3317 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yeni Koronavirüs (Covid – 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa[…]

Read more
Ahsen Unutmaz 2 N2

Ticari Elektronik İletiler İçin Alınan Onay ile Kişisel Veriler İçin Alınan Açık Rıza Arasındaki İlişki

Günümüzde birçok gerçek veya tüzel kişi hizmet sağlayıcıları, ürünlerinin veya hizmetlerinin reklamını / tanıtımını yapmak[…]

Read more
İzzet Gürler - Burak Kocaer N 2

Sigorta Hukukunda Tahkim

Sigorta faaliyeti; beklenmedik zamanda ortaya çıkan olayların olumsuz etkilerinin, önceden alınan tedbirlerle azaltılmasını veyahut tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Son dönemde ülkemizde sigorta bilincindeki artışa bağlı[…]

Read more

Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) uyarınca alacağını tahsil için cebri icra yoluna başvuran alacaklının borçlunun üçüncü kişiler nezdinde var olan alacaklarının haczini talep etme hakkı mevcuttur. Bu talep sonucunda haciz[…]

Read more

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı!

Bilindiği üzere, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesine göre kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için 30/06/2020 tarihine kadar başvuru yapılmış olması gerekiyordu. Bir başka deyişle, 30/06/2020 tarihine kadar kısa[…]

Read more