Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Uyuşmazlık Çözümleri

Uyuşmazlık çözüm hizmetimiz yalnızca müvekkilleri ulusal yerel mahkemeler, istinaf ve
temyiz aşamalarında, ulusal ve uluslararası hakem heyetleri önünde temsil etmeyi değil aynı
zamanda uzlaşma ve arabuluculukta temsil etmeyi de içerir.

Büroda ayrı bir büyük ekip ile borç tahsilatı ve talep yönetimi hizmetleri de bu kapsamda
verilmektedir.


• Kurumsal ve Ticari Davalar
• Tahkim
• Sözleşme Uyuşmazlıkları
• İş ve İstihdam Davaları
• İdari Davalar, Soruşturmalar ve Prosedürler
• İflas ve İflas Davaları
• İnşaat ve Mühendislik Davaları ve Tahkim
• Rekabet ve Anti-tröst Araştırmaları ve Davası,
• Tüketicinin Korunması ve Ürün Sorumluluğu Davaları
• Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
• Borç Kurtarma ve Tahsilat