Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Yazılım ve donanım geliştirme, destek, satış, bilgi güvenliği ve elektronik ticaret, bakım ve
lisans anlaşmaları ve bunlarla ilgili fikri mülkiyet konularında bilgi teknolojisi piyasa
aktörlerine hizmetlerimizi sunuyoruz. Bilişim sistemleri, fikri mülkiyet hukuku, sorumluluk
hukuku, gizlilik ve mahremiyet hükümleri ve bunun yanında daha birçok yasal alanda riskler
doğurabilir ve uzman ekibimiz bu riskleri belirlemek ve giderilmesi için gerekli adımların
belirlenmesi hizmetlerini sunabilmektedir.

Ayrıca müşterilerimize yeni işletmeleri çevrimiçi
olarak yapılandırmalarında veya geleneksel işlerini internete taşımalarında destek olmaktayız.
Bu bağlamda hizmetlerimiz, elektronik bilgi toplayan, depolayan ve dağıtan tüm sektörlere ve
şirketlere hukuki yardım sağlamayı içerir. Mevzuata uygunluğu sağlanırken müvekkilin en üst
düzeyde ekonomik faydası gözetilerek bilgi teknolojisi işlemleri için en iyi yapılandırılmış
programı sunuyoruz.


• Veri Gizliliği ve Güvenliği
• Bilgi Teknolojileri Sistemlerinin Yasal Gerekliliklere Uygunluğu,
• Bilgi Teknolojileri Sistemlerinden Kaynaklanan Yasal Risklerin Yönetimi,
• Bilgi Teknolojileri Sistemleriyle İlgili Sözleşmeler ve Anlaşmalar,
• Bilgi Teknolojileri Sistemleriyle İlgili İhtilafların Çözümü.,
• Yazılım Lisanslama Sorunları.