Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne Uyumda Erteleme!

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne Uyumda Erteleme!

Mesafeli Sözleşmeler

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne Uyumda Erteleme!

1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bazı maddelerinin yürürlük tarihi ertelenmiştir.

Söz konusu Yönetmelikte özellikle “aracı hizmet sağlayıcıları” da mesafeli sözleşmeler bakımından önemli bir irtibat noktası haline getirilmiştir. Ayrıca tüketicilerin aracı hizmet sağlayıcılar nezdinde de taleplerde bulunabileceği bir uygulama oluşturulmuştur.

Burada nihai amaç olan tüketicinin daha etkin korunması için bu düzenlemeler, başta aracı hizmet sağlayıcıları olmak üzere birçok aksiyon alınmasını ve uyum süreçlerinin tamamlanmasını gerektirmiştir.

4 Kasım 2023 tarihinde yapılan değişikliklerle[1] söz konusu yükümlülükleri düzenleyen bazı hükümlerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024’ten 1 Ocak 2025 tarihine ertelenmiştir.

Aşağıda ertelenen bu hükümlerin kısaca içeriklerini bulabilirsiniz:

  • Yönetmeliğin “Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi satıcının veya sağlayıcının, cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü, satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile malın bu taşıyıcıyla iadesi halinde iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağı hakkında tüketicinin bilgilendirilmesi düzenlemelerini içermektedir.
  • Yönetmeliğin “Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülükleri” başlıklı 12. Maddesi tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde, satıcının veya aracı hizmet sağlayıcının tüketiciye yapılacak iade sürecinin detayları, iade için başka bir taşıyıcı ile anlaşılması halinde satıcı veya sağlayıcının ödeme yükümlülüklerinin başlangıç sürelerinin değişmesi, iade masraflarının hangi tarafça karşılanacağı ve bu kapsamda satıcı veya sağlayıcı tarafından tüketicinin cayma bildiriminin hizmet sağlayıcıya bildirilmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.
  • Yönetmeliğin “Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri” başlıklı 12/A maddesinin 7. Fıkrasının (b) bendi tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde, aracı hizmet sağlayıcının, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel satıcıya aktarılmamışsa cayma hakkına konu malın, iade için öngörülen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda da satıcıya ulaştığı tarihten itibaren,satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumluluğuna ilişkin düzenlemeleri içermektedir.
  • Yönetmeliğin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15.maddesinin 1. Fıkrasının (ı), (i), (j) ve (k) bentleri taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketicinin Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler, tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler, tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanamamasına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231104-1.htm