Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Kategori: Yayınlar

kvkk

KVKK 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI BELLİ OLDU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen idari para cezaları, 2024 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncellenmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %58,46 olarak tespit edilmiştir. 2024 yılında uygulanacak idari para cezalarının aşağıdaki gibi güncellenmesi beklenmektedir:Kanuni Yükümlülük 2023 Yılı İdari…
Devamı

Mesafeli Sözleşmeler

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne Uyumda Erteleme!

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne Uyumda Erteleme! 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bazı maddelerinin yürürlük tarihi ertelenmiştir. Söz konusu Yönetmelikte özellikle “aracı hizmet sağlayıcıları” da mesafeli sözleşmeler bakımından önemli bir irtibat noktası haline getirilmiştir. Ayrıca tüketicilerin aracı hizmet sağlayıcılar nezdinde de taleplerde bulunabileceği bir uygulama oluşturulmuştur.…
Devamı

aym

PETROL LİSANSLARINDA YAŞANAN SORUNA AYM NOKTA KOYDU

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 14 Kasım 2023 tarih ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile, petrol piyasasında uzun süredir gündemde olan ve tepkilere neden olan, haklarında Vergi Usul Kanunu kapsamında yanıltıcı bilgi ve belge düzenleme, bu belgeleri kullanma nedeni ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş tesislerin (rafineri hariç) lisanslarının askıya alınmasını ve aynı tesis için…
Devamı

airbnb

Airbnb Gider mi? Kalır mı? Zaten Geldi mi? Airbnb Türkiye’de Yerleşik mi?

Geçen hafta yayınlanmasının ardından hukuki içerik olarak paylaştığımız “Airbnb Yasası” isimli bilgi notumuzu değerli çözüm ortaklarımızdan Taxia Türkiye ile ortak bir makalede hukuk & vergi dinamikleri birlikte yeniden ele aldık. Turizm amaçlı konut kiralamasında yeni döneme dair vergi ve hukuk uygulaması.

airbnb

AirBnb Konut Kiralama Yasası

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KONUT KİRALANMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI! Resmi Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile konutların turizm amaçlı kiralanması hususu düzenleme altına alınmıştır ve söz konusu düzenlemeler 01 Ocak 2024’te yürürlüğe girecektir.

KVKK Ağustos Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA AĞUSTOS AYINDA NELER OLDU? – Ağustos 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER dahilolmak üzere 839 ihbar ve şikâyet yapıldı.– Ağustos 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 1099 ihbar veşikâyet sonuçlandırıldı.– Ağustos ayında toplam 44 veri ihlal bildirimi Kurum’a intikal etti.– Kurul, 5 toplantıda toplam 231 dosyayı karara bağladı. – 11…
Devamı

KVKK

KVKK Temmuz Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA TEMMUZ AYINDA NELER OLDU? GENEL OLARAKTemmuz 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER dahilolmak üzere 756 ihbar ve şikâyet yapıldı. Temmuz 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 634 ihbar veşikâyet sonuçlandırıldı. Temmuz ayında toplam 27 veri ihlal bildirimi Kurum’a intikal etti.Kurul, 4 toplantıda toplam 188 dosyayı karara bağladı.

batarya

Batarya ve Atık Bataryalara İlişkin Avrupa Birliği Yönetmeliği Değişti

Avrupa Birliği tarafından; Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), AB İklim Yasası, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM/CBAM)’ndan sonra çevre hukuku alanında bir yeni düzenlemeye daha imza atıldı. 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefine ulaşmak için bu kez de batarya ve atık bataryalarda AB pazarını etkileyecek kurallar getirildi.

kvkk bülten

KVKK Haziran Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA HAZİRAN AYINDA NELER OLDU? Haziran 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER dahil olmak üzere 921 ihbar ve şikâyet yapıldı. Haziran 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 835 ihbar ve şikâyet sonuçlandırıldı. Haziran ayında toplam 20 veri ihlal bildirimi Kurum’a intikal etti.

kvkk bülten

AB-ABD Arasındaki Serbest Veri Aktarımına İlişkin “Yeterlilik Kararı” Avrupa Komisyonu Tarafından Kabul Edildi

Bilindiği üzere Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)’nde yurtdışı veri aktarımı; “Üçüncü taraf ülkelere yapılacak veri aktarımları, ancak bu üçüncü taraf ülkenin iç hukuk düzenlemeleriyle ya da taraf olduğu uluslararası antlaşmalarla yeterli veri güvenliğini sağladığının Avrupa Veri Güvenliği Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde yapılabilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.