Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Kategori: Yayınlar

yönetim kurulu

Yönetim Kurulu Görev Dağılımının Her Yıl Yapılma Zorunluluğu Kaldırıldı

Yönetim Kurulu Görev Süresi ile Uyumlu Atama Yapabilecek! Türk Ticaret Kanunu’nun 366. maddesinde yapılan değişiklik ile Yönetim Kurulu başkan ve başkan vekilinin her yıl seçilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Artık yönetim kurulu ve başkan vekilinin yönetim kurulunun görev süresine uyumlu olarak seçilmesinin önü açıldı.

kvkk

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Nisan Ayında Neler Oldu?

1 VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ YAYIMLANDI VERİ İHLALİ BİLDİRİMLERİ Yamaha Motor Europe N.V. Tarafından Kurul’a İletilen Veri İhlali Bildirimi Veri sorumlusu sıfatını haiz Yamaha Motor Europe N.V. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle; (i) Bağımsız bir siber güvenlik araştırmacısının, veri sorumlusunun Müşteri Kayıt Yönetimi (CRM) sisteminde bulunan bir güvenlik açığını veri sorumlusuna bildirmesi üzerine ihlalin…
Devamı

kvkk

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na İlişkin Değişiklikler Yayınlandı

12.03.2024 tarih ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin değişiklikler 01.06.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Kanun değişikliklerine ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir: 1- Özel Nitelikli Kişisel Verinin İşlenme Şartları Genişletilmiştir: KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrasında sayılan özel nitelikli kişisel veri işleme şartları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; ç) İlgili kişi tarafından alenileştirme…
Devamı

Türk ticaret kanunu

Türk Ticaret Kanununda Değişiklik İçeren Kanun Yayımlanmıştır

Türk Ticaret Kanununda Değişiklik İçeren Kanun Yayımlanmıştır 3 Mayıs 2024’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif kanunlaştırılarak (“Kanun”) 29.05.2024 tarihli 32560 sayılı resmî gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile başta 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) olmak üzere çeşitli kanunlarda aşağıdaki değişiklikler yapılmış olup bu…
Devamı

afet riski

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

21.05.2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleyen “6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler, genel olarak aşağıdaki gibidir: Rezerv Yapı Alanının Tanımında…
Devamı

kvkk mart

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Mart Ayında Neler Oldu?

1 VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ YAYIMLANDI

stratejik satın alma

3. Stratejik Satın Alma Derneği Zirvesi

SSD 3. Zirvesinde Yönetici Ortağımız Özlem Kurt’ un Moderatörlüğünde Değerli Konuşmacılarımız ile İş Dünyasında Kadın Olmak ve Dayanıklılık Hakkından Konuşuyoruz.

arabuluculuk

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 18/A Maddesi Anayasa Mahkemesi Tarafından Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Kısmen İptal Etmiştir

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (“Kanun”) 18/a maddesinin 11. numaralı fıkrası “Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.…
Devamı

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarındaki Yeni Düzenlemelere Bakış

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarındaki Yeni Düzenlemelere Bakış Sürdürülebilirlik Raporları, bir kurum, kuruluş ve işletmenin çevresel, sosyal ve yönetişim ilkelerine olan bağlılığını gösteren ve belirli standartlara uygun şekilde hazırlanan raporlardır. Bu raporlar, işletmelerin paydaşlarına sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında bilgi vermesini ve güvenilirliğini artırmasını sağlar. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ise, işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin performanslarını raporlamalarını sağlayan…
Devamı

kvkk

Anayasa Mahkemesi, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele geçirilmesi Hakkındaki Şikayetlerde Etkin Ceza Soruşturması Yürütülmesi Gerekliliğini Karar Bağladı

22 Mart 2024 tarihli 32497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/2/2024 tarihli ve 2020/36976 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi (“AYM”) Kararı, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğine yönelik şikayet hakkında etkili bir ceza soruşturması yapılması bakımından öne sürülebilecek hak ihlallerine ilişkin önemli bir karardır. Karar kapsamında Başvurucu tarafından öne sürülen, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele…
Devamı