Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544
info@kurtandpartners.com

Kategori: Yayınlar

Tolga Poyraz 2 N 2

Hamiline Yazılı Pay Senetleri Artık MKK’ya Bildirilecek

31.12.2020 tarihli ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Kanun”) ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) başta hamiline[…]

Tolga Poyraz - Burak Kocaer N 2
İzzet Gürler - Merve Gül N2

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında Gerçekleştirilen Değer Aktarımları

İlaç endüstrisi ve sağlık uzmanları arasındaki iş birliğinin en çok hastalara fayda sağlayacağı aşikardır[…]

Tolga Poyraz 2 N 2

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Rehber

Türkiye’de en çok tercih edilen sermeye şirketi türlerinden birisi olan anonim şirketlerin zorunlu organlarından birisi de genel kurullardır. Şirkette sermaye sahibi olan gerçek veya tüzel kişi herkes kural olarak genel kurul[…]

İzzet Gürler - Merve Gül N2

Biyometrik İmzanın Kişisel Verileri Koruma Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

Teknolojinin günden güne hızla geliştiği bu dönemde, yaşamımıza yeni kavramlar ve uygulamalar girmektedir[…]

Ahsen Unutmaz 2 N2

Ticari Elektronik İletiler İçin Alınan Onay ile Kişisel Veriler İçin Alınan Açık Rıza Arasındaki İlişki

Günümüzde birçok gerçek veya tüzel kişi hizmet sağlayıcıları, ürünlerinin veya hizmetlerinin reklamını / tanıtımını yapmak[…]

İzzet Gürler - Burak Kocaer N 2

Sigorta Hukukunda Tahkim

Sigorta faaliyeti; beklenmedik zamanda ortaya çıkan olayların olumsuz etkilerinin, önceden alınan tedbirlerle azaltılmasını veyahut tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Son dönemde ülkemizde sigorta bilincindeki artışa bağlı[…]

İzzet Gürler - Yusuf Ertano N 2

Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) uyarınca alacağını tahsil için cebri icra yoluna başvuran alacaklının borçlunun üçüncü kişiler nezdinde var olan alacaklarının haczini talep etme hakkı mevcuttur. Bu talep sonucunda haciz[…]

İzzet Gürler - Ece Gökce N

VERBİS Kayıtları Bitti Mi?

Bilindiği üzere 30 Eylül 2020 tarihinde VERBİS’e kayıtla yükümlü veri sorumlularının sisteme kaydolması ve envanterlerini girmeleri gerekmekteydi. Bahse konu sürenin geçmesiyle birlikte Kurum tarafından hala kayıt yaptırmayan Veri Sorumlularına yazı gönderildiği görülmektedir[…]

İzzet Gürler - Ömer Yazıcı N

Bir Bakanın Cumhurbaşkanının İradesi Hilafına İstifa Etmesi Mümkün Müdür?

Görevden Af Ne Anlama Gelir? Sosyal Medya Hesaplarından Yayınlanan İstifa Mesajı Geçerli Midir? Kamuoyunu son günlerde en çok meşgul eden konulardan biri de eski[…]