Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544
info@kurtandpartners.com

Yazar: ozlemkp2021

Rekabet Kurulu’ndan Google’a 296 milyon TL Ceza

Rekabet Kurulu yaptığı soruşturma sonucunda; Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna ve Kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açtığına ve dolayısıyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine Tüm bu nedenler…
Devamı

Kripto Para Hesaplarına Haciz Konulabilir mi?

Kripto Paralara yönelik hukukumuzda herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen, alacaklıların İcra İflas Kanunu md. 89/1 kapsamında kripto para borsalarına haciz talebinde bulunmaları ve kripto para cüzdanlarındaki TL hesabına bloke koymaları mümkündür. Daha önce de birçok kez gerçekleşen bu uygulamadan farklı olarak kripto para hesabında ilk defa 60 bin TL değerinde kripto para haczedildi. Kripto para…
Devamı

Burak Kocaer

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu düzenleme ile; bankalara müşteri edinme ve tanıma süreçlerini uzaktan gerçekleştirebilme imkânı getirilmiştir. Yeni düzenlemeyi değerlendirdiğimiz yazımızı görüşlerinize sunarız. Düzenleme Neler Getirmektedir? Uzaktan kimlik…
Devamı

Tolga Poyraz 2 N 2

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK’ya Bildirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Bilindiği üzere, 31.12.2020 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) yapılan değişiklikle hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (“MKK”) bildirilmesi zorunluluğu getirilmişti ve 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre hamiline yazılı pay senetlerinin 31.12.2021 tarihine kadar MKK’ya bildirilmesi gerekmektedir. MKK’ya bildirimin usul ve esaslarının belirlendiği Tebliğ 6.4.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. “Hamiline Yazılı Pay…
Devamı

Yeni Çalışma Düzeninde Uzaktan Çalışmaya İlişkin Düzenlemeler ve Hukuki Sonuçları

Giriş Küresel salgın nedeniyle daha önce hukuk sistemimizde oldukça sınırlı yer bulan zaman zaman “evden çalışma” olarak da adlandırılan “uzaktan çalışma”, alınan tedbirler kapsamında zorunlu ya da işveren/işçinin talebi ile geçmişe oranla çok daha fazla uygulama alanı bulmaktadır. Geçmişte örneğine yalnızca bir kısım meslek grupları ve iş kollarında rastlandığından uzaktan çalışma ile ilgili olarak uygulamada…
Devamı

Tolga Poyraz 2 N 2

Singapur Konvansiyonu Türkiye Tarafından Onaylandı

Singapur Konvansiyonu olarak da bilinen Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, 11 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7282 sayılı Kanun ile birlikte Türkiye tarafından onaylanmıştır. Konvansiyon’un imza töreni 7 Ağustos 2019 tarihinde Singapur’da yapılmış ve Katar’ın Konvansiyon’u onayladığı tarih olan 12 Mart 2020 tarihini takip eden altı ay sonra yani…
Devamı

Rekabet Kurumu’nun De Minimis ve Taahhüt Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi!

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda Ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin amacı aşağıdaki hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir: Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere,  yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde Kanun’un 4. ve 6. maddeleri kapsamında…
Devamı

VERBİS’e Kayıt Süreleri Yeniden Uzatıldı!

Veri sorumlularının VERBİS’e kayıt süresi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11 Mart 2021 tarihinde yayınlanan kararı doğrultusunda, Covid-19 virüs salgını gerekçe gösterilerek yeniden uzatıldı. Bu kapsamda; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının…
Devamı

Uzaktan Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği ifade edilse de anılan yönetmeliğin çıkarılmayışı, özellikle COVID-19 pandemisi döneminde uzaktan çalışma sistemine geçen işverenleri belirsizlik içinde bırakmaktaydı. 10.03.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile ilgili olarak genel çerçevede belirlediğimiz önemli hususları görüşlerinize sunuyoruz. Yönetmelik’in…
Devamı

Online Reklamcılık Sektörüne Yönelik Sektör İncelemesi Başlatıldı

Rekabet Kurumu 06.03.2021 tarihli duyurusu ile çevrim içi reklamcılık sektörde davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi ve mevcut rekabet hukuku araçlarının bu alanda etkin rekabetin tesisi bakımından yeterliliği ve bu alanlara ilişkin olası yeni araçların tartışılması amacıyla sektör incelemesi yapılmasına karar verdiğini açıklamıştır. Çevrim içi reklamcılık sektöründe rekabet…
Devamı