Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Yazar: ozlemkp2021

KVKK Ağustos Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA AĞUSTOS AYINDA NELER OLDU? – Ağustos 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER dahilolmak üzere 839 ihbar ve şikâyet yapıldı.– Ağustos 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 1099 ihbar veşikâyet sonuçlandırıldı.– Ağustos ayında toplam 44 veri ihlal bildirimi Kurum’a intikal etti.– Kurul, 5 toplantıda toplam 231 dosyayı karara bağladı. – 11…
Devamı

KVKK

KVKK Temmuz Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA TEMMUZ AYINDA NELER OLDU? GENEL OLARAKTemmuz 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER dahilolmak üzere 756 ihbar ve şikâyet yapıldı. Temmuz 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 634 ihbar veşikâyet sonuçlandırıldı. Temmuz ayında toplam 27 veri ihlal bildirimi Kurum’a intikal etti.Kurul, 4 toplantıda toplam 188 dosyayı karara bağladı.

batarya

Batarya ve Atık Bataryalara İlişkin Avrupa Birliği Yönetmeliği Değişti

Avrupa Birliği tarafından; Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), AB İklim Yasası, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM/CBAM)’ndan sonra çevre hukuku alanında bir yeni düzenlemeye daha imza atıldı. 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefine ulaşmak için bu kez de batarya ve atık bataryalarda AB pazarını etkileyecek kurallar getirildi.

kvkk bülten

KVKK Haziran Bülteni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA HAZİRAN AYINDA NELER OLDU? Haziran 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) CİMER dahil olmak üzere 921 ihbar ve şikâyet yapıldı. Haziran 2023’te Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 835 ihbar ve şikâyet sonuçlandırıldı. Haziran ayında toplam 20 veri ihlal bildirimi Kurum’a intikal etti.

kvkk bülten

AB-ABD Arasındaki Serbest Veri Aktarımına İlişkin “Yeterlilik Kararı” Avrupa Komisyonu Tarafından Kabul Edildi

Bilindiği üzere Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)’nde yurtdışı veri aktarımı; “Üçüncü taraf ülkelere yapılacak veri aktarımları, ancak bu üçüncü taraf ülkenin iç hukuk düzenlemeleriyle ya da taraf olduğu uluslararası antlaşmalarla yeterli veri güvenliğini sağladığının Avrupa Veri Güvenliği Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde yapılabilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

ödeme yönetmelik

Yek Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Fiyatlar Güncellendi

1 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile,1/7/2021 tarihinden 31/12/2030 tarihine kadar işletmeye giren/girecek YEK Belgeliyenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar vesürelerin güncellenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Askerlik-Nedeniyle-Isten-Ayrilma

Askerlik Sebebiyle İşten Ayrılan Çalışanın Hakları

İşbu bilgi notunda kısaca askerlik sebebiyle işten ayrılan çalışanın hakları son düzenlemeler ve yargı içtihatları çerçevesinde açıklanmıştır.

osb

Organize Sanayi Bölgelerine Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Düzenlemesi “Yeşil OSB”

Organize Sanayi Bölgelerine Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Düzenlemesi “Yeşil OSB” 10 Nisan 2023 tarih ve 32159 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7451 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda (“OSB Kanunu”) değişikliklere gidilmiştir.

arabuluculuk

28.03.2023 İtibariyle Yürürlüğe Girmiş Olan Arabuluculuk Hakkında Yeni Düzenlemeler

“Uzayan yargı sürelerine en etkin çare olan Arabuluculuk uyuşmazlık çözüm yolunun kapsamı genişletildi! Detaylar linkteki makalemizde.

İhracat Desteklerine 1 Yıl Uzatma