Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Yazar: ozlemkp2021

ödeme yönetmelik
kvkk başvuru
verbis

KVKK Ocak Bülteni

ticari defterlerin kapanışı
anonim şirket

Ohal Kapsamında Depremzedelere Kısa Çalışma Ödeneği Sosyal Güvenlik Alanında Tedbirler

Konu ile ilgili Kurt and Partners Hukuk Ekibimizin hazırladığı aydınlatma yazısının detayı için tıklayınız.

kvkk
genel kurul

Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik

31.12.2022 tarihli ve 32060 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlananŞarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ŞarjHizmeti Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişikliğe gidilmiştir.

genel kurul

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğinde Değişiklik

31.12.2022 tarihli ve 32060 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlananElektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik ÜretimYönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır.

elektrik piyasası

Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde Konu Edilen Yenilikler Hakkında Kısa Bilgilendirme

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi TBMM internet sitesinde yayınlanmıştır.