Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

KVKK 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI BELLİ OLDU

KVKK 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI BELLİ OLDU

kvkk

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen idari para cezaları, 2024 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncellenmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %58,46 olarak tespit edilmiştir. 2024 yılında uygulanacak idari para cezalarının aşağıdaki gibi güncellenmesi beklenmektedir:
Kanuni Yükümlülük 2023 Yılı İdari Para Cezası (Alt Sınır – Üst Sınır) 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezası (Alt Sınır- Üst Sınır)
KVKK mad. 10: Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme 29.852 – 597.191 TL 47.303-946.308 TL
KVKK mad.12: Veri Güvenliğine İlişkin Tedbirleri Yerine Getirmeme 89.571- 5.971.989 TL 141.934-9.463.213 TL
KVKK mad.15: Kurul Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirmeme 149.285 – 5.971.989 TL 236.557-9.463.213 TL
KVKK mad. 16: VERBİS Kayıt Ve
Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık 119.428 – 5.971.989 TL 189.245-9.463.213 TL