Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

AB-ABD Arasındaki Serbest Veri Aktarımına İlişkin “Yeterlilik Kararı” Avrupa Komisyonu Tarafından Kabul Edildi

AB-ABD Arasındaki Serbest Veri Aktarımına İlişkin “Yeterlilik Kararı” Avrupa Komisyonu Tarafından Kabul Edildi

kvkk bülten

Bilindiği üzere Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)’nde yurtdışı veri aktarımı; “Üçüncü taraf ülkelere yapılacak veri aktarımları, ancak bu üçüncü taraf ülkenin iç hukuk düzenlemeleriyle ya da taraf olduğu uluslararası antlaşmalarla yeterli veri güvenliğini sağladığının Avrupa Veri Güvenliği Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde yapılabilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.