Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

28.03.2023 İtibariyle Yürürlüğe Girmiş Olan Arabuluculuk Hakkında Yeni Düzenlemeler

28.03.2023 İtibariyle Yürürlüğe Girmiş Olan Arabuluculuk Hakkında Yeni Düzenlemeler

arabuluculuk

“Uzayan yargı sürelerine en etkin çare olan Arabuluculuk uyuşmazlık çözüm yolunun kapsamı genişletildi!

  • İtirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları
  • Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç),
  • Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklar,
  • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamına alındı.
  • Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar ihtiyari arabuluculuğa elverişli hale getirildi.
  • Taşınmaza ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk süreciyle sınırlı olmak üzere, üç ayı geçmemek şartıyla, tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair tapu siciline şerh imkanı getirildi.
  • Ayrıca arabuluculuk sürecinde taraflar hazır değilse, taraflara her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılabileceği düzenlendi.”

Detaylar linkteki makalemizde.