osb

Organize Sanayi Bölgelerine Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Düzenlemesi “Yeşil OSB”

Organize Sanayi Bölgelerine Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Düzenlemesi “Yeşil OSB” 10 Nisan 2023 tarih ve 32159 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7451 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda (“OSB Kanunu”) değişikliklere gidilmiştir.