Yeni Çalışma Düzeninde Uzaktan Çalışmaya İlişkin Düzenlemeler ve Hukuki Sonuçları

Giriş Küresel salgın nedeniyle daha önce hukuk sistemimizde oldukça sınırlı yer bulan zaman zaman “evden çalışma” olarak da adlandırılan “uzaktan çalışma”, alınan tedbirler kapsamında zorunlu ya da işveren/işçinin talebi ile geçmişe oranla çok daha fazla uygulama alanı bulmaktadır. Geçmişte örneğine yalnızca bir kısım meslek grupları ve iş kollarında rastlandığından uzaktan çalışma ile ilgili olarak uygulamada…
Devamı