Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544
info@kurtandpartners.com

Ay: Mart 2021

Tolga Poyraz 2 N 2

Singapur Konvansiyonu Türkiye Tarafından Onaylandı

Singapur Konvansiyonu olarak da bilinen Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, 11 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7282 sayılı Kanun ile birlikte Türkiye tarafından onaylanmıştır. Konvansiyon’un imza töreni 7 Ağustos 2019 tarihinde Singapur’da yapılmış ve Katar’ın Konvansiyon’u onayladığı tarih olan 12 Mart 2020 tarihini takip eden altı ay sonra yani…
Devamı

Rekabet Kurumu’nun De Minimis ve Taahhüt Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi!

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda Ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin amacı aşağıdaki hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir: Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere,  yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde Kanun’un 4. ve 6. maddeleri kapsamında…
Devamı

VERBİS’e Kayıt Süreleri Yeniden Uzatıldı!

Veri sorumlularının VERBİS’e kayıt süresi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11 Mart 2021 tarihinde yayınlanan kararı doğrultusunda, Covid-19 virüs salgını gerekçe gösterilerek yeniden uzatıldı. Bu kapsamda; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının…
Devamı

Uzaktan Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği ifade edilse de anılan yönetmeliğin çıkarılmayışı, özellikle COVID-19 pandemisi döneminde uzaktan çalışma sistemine geçen işverenleri belirsizlik içinde bırakmaktaydı. 10.03.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile ilgili olarak genel çerçevede belirlediğimiz önemli hususları görüşlerinize sunuyoruz. Yönetmelik’in…
Devamı

Online Reklamcılık Sektörüne Yönelik Sektör İncelemesi Başlatıldı

Rekabet Kurumu 06.03.2021 tarihli duyurusu ile çevrim içi reklamcılık sektörde davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi ve mevcut rekabet hukuku araçlarının bu alanda etkin rekabetin tesisi bakımından yeterliliği ve bu alanlara ilişkin olası yeni araçların tartışılması amacıyla sektör incelemesi yapılmasına karar verdiğini açıklamıştır. Çevrim içi reklamcılık sektöründe rekabet…
Devamı

İşveren Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri Uzatıldı

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 4857 sayılı İş Kanuna geçici 10.madde eklenerek 17.04.2020 tarihinde başlayan işverenin iş akdi fesih yasağı ve çalışanın yazılı iznini almaksızın ücretsiz izin uygulaması 08.03.2021 tarih ve 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha 17.05.2021 tarihine kadar…
Devamı

Zorunlu Aşı Uygulamasının Hukuki Dayanakları

I. Giriş Zorunlu aşı uygulaması, özellikle yaklaşık bir yıldan uzun zamandır tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyarlarca insanın hayatında ilk defa deneyimlediği süreçlere yol açan COVID-19 salgını ile birlikte tartışmaları daha da alevlenen ve dünyada ve Türkiye’de pek çok görüş ayrılıklarının bulunduğu hususlardan biridir. Bu uygulamanın kamu sağlığını ne kadar yakından etkilediği izahtan vareste…
Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kurulundan Eğitim Kurumlarını İlgilendiren Yeni Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 02/04/2020 tarihinde verilmiş Kararda; veri sorumlusu eğitim kurumundaki öğrencilere Uygulama ve Değerlendirme Testi (CAS) yapılmakta ve bu test ile öğrencilerin zeka ve bilişsel becerilerinin belirlenebilmesinin yanında dikkat bozukluğu, hiperaktivite vb. ruh sağlığı bozuklukları da tespit edilebilmektedir. Öğrencilerin akademik performansının arttırılması amacıyla yapılan testlerin MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında olduğu ve…
Devamı

Burak Kocaer

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.02.2021 tarih ve 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile şirket kuruluşu sırasında ana sözleşmenin imzalanması ve imza beyannamesi verilmesinin usul ve esaslarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni düzenlemeleri değerlendirdiğimiz yazımızı görüşlerinize sunarız. Değişiklikler Neler Getiriyor? İmza Beyannameleri Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS)…
Devamı