Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Rekabet Kurumu’nun De Minimis ve Taahhüt Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi!

Rekabet Kurumu’nun De Minimis ve Taahhüt Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi!

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda Ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğin amacı aşağıdaki hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir:

  • Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere,  yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde Kanun’un 4. ve 6. maddeleri kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulması
  • Taahhütlerin Kurul tarafından ilgili teşebbüs ve teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilmesi ve izlenmesi

2021/2 numaralı Tebliğin tamamına aşağıda bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210316-6.htm

#Rekabet #RekabetKurumu #Competition #Law #ResmiGazete

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Teşebbüs Birliği Karar Ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin amacı aşağıdaki hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir:

  • Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin hangi ölçütler esas alınarak belirleneceği,
  • Kanun’un 41.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca soruşturma konusu yapılmayabileceği.

2021/3 numaralı Tebliğin tamamına aşağıda bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210316-7.htm