BİYOMETRİK

Biyometrik Verilerin İşlenme Şartlarına İlişkin Rehber Yayımlandı

Biyometrik verilerin kullanım alanları ve şekilleri hızla artarken ve çeşitlenirken, özel nitelikli kişisel veri olan ve bu bağlamda ayrı bir öneme ve koruma ihtiyacına sahip bu verilerin işlenmesinin şartlarını belirleyen bir Rehber KVKK tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde yayımlandı. Biyometrik veriler kişilerin birbirinden ayırt edilmelerini sağlayan, mahremiyeti ile alakalı olan ve bu verilerin hukuka aykırı…
Devamı