doğalgaz kademeli tarife

Kademeli Doğal Gaz Satış Tarifesi Ne Getiriyor?

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. Maddesi ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 11. Maddesine “BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşü alınmak kaydı ile bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il…
Devamı