Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Çek Kambiyo Senetleri ve Kamu Alacaklarına Covid-19 Düzenlemesi

Çek Kambiyo Senetleri ve Kamu Alacaklarına Covid-19 Düzenlemesi

Bilindiği üzere hayatımızın her alanını etkileyen COVID-19 salgını sonucunda, 29.4.2021 ile 17.5.2021 tarihleri arasında tam kapanma sürecine gidilmiştir. Tam kapanma ile birlikte istisna tutulan kişiler hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığından 30.4.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7318 sayılı Kanun ile birlikte çek, kambiyo senetlerine ve kamu alacaklarına da düzenleme getirildi. Buna göre;

Ø İbraz süresinin son günü 30.4.2021 ile 31.5.2021 (bu tarih dahil olmak üzere) arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında bankalara ibraz edilemeyecektir. 1.6.2021 tarihinden sonra ise kalan ibraz süresi içerisinde ibraz edilebilecektir.

Ø 30.4.2021 ile 31.5.2021 (bu tarih dahil olmak üzere) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracaktır. 1.6.2021 tarihinden sonra ise bu kısıtlamalar kalkacak ve başlamış olan takipleri devam edecektir.

Ø Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30.4.2021 ile 31.5.2021 (bu tarih dahil olmak üzere) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır.

Söz konusu sınırlandırmalar 30.4.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Kurt&Partners